niedziela, 10 grudnia 2023

Budowa obwodnicy Olesna- jakie są postępy?

 fot. GDDKiA Opole

Obwodnica Olesna budowana jest w ciągu drogi ekspresowej S11. Prace niewątpliwie posuwają się do przodu, a już z pierwszym dniem września do ruchu udostępniony zostanie wiadukt na węźle Olesno, który został postawiony w ciągu drogi wojewódzkiej 487.

Co już zrobiono?
Na obszarze budowy umieszczono odpowiednie balustrady i pionowe oznakowania, dzięki którym zapewniono bezpieczeństwo zarówno pieszym, jak i rowerzystom. Natomiast na łącznicach oraz w obszarze węzła, ułożono warstwę ścieralna.

Jakie prace są w trakcie?
Wykonywane są nasypy, wykopy, wzmocnienia podłoża w ciągu trasy głównej i dróg pobocznych. Układane są warstwy konstrukcyjne jezdni oraz warstwy bitumiczne obejmujące warstwę wiążącą i ścieralną, jak i podbudowę zasadniczą.

Na 24 obiektach mostowych są prowadzone równego rodzaju pracę m.in. dotyczące ustrojów nośnych, a także prac wykończeniowych niektórych z obiektów oraz zbrojenia, jak i betonowania przyczółków.

Jak ma wyglądać efekt końcowy?
Droga ekspresowa, która powstanie, swój początek będzie miała na drodze krajowej nr 11 w pobliżu Kolonii Ciarka. Jej koniec zlokalizowany będzie na granicy woj. opolskiego i śląskiego, koło Łomnicy. Obwodnica ma być dwujezdniowa, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku o nośności 11,5 t/oś i zostać połączona z sąsiednimi odcinkami drogi ekspresowej.

Zostaną też ukończone 24 obiekty mostowe oraz węzeł Olesno na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 wraz z dwoma rondami. Przewidywana jest również budowa urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego,a także przebudowa infrastruktury technicznej, co objęłoby sieć gazową, wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjną, elektroenergetyczna oraz urządzenia melioracyjne.

Źródło: GDDKiA Opole
Autor: WS

Galeria zdjęć z budowy otwieranego węzła Olesno w ramach obwodnicy Olesna w ciągu S11:

fot. GDDKiA

Facebook