Plac Sebastiana 7
wtorek, 4 października 2022

Dotacje na ekologiczne źródła ciepła dla Opolan

 źródło: UM Opola

Ruszają programy współfinansujące wymianę źródeł ciepła w Opolu. W tym roku mieszkańcy będą mogli korzystać z dwóch możliwości wsparcia.

Od 4 stycznia osoby fizyczne oraz spółdzielnie mieszkaniowe z Opola mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Wnioski można składać do 12 lutego 2021 r. Dofinansowanie uzyskamy na zainstalowanie gruntowej pompy ciepła, pompy ciepła typu powietrze-woda i powietrze-powietrze. Opcjonalnie można się też starać o środki na zainstalowanie kotłów grzewczych, jeśli korzystanie z nich jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Fundusze pochodzą z programu „Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta” przy wsparciu środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (działanie 5.5 Ochrona powietrza).

Drugą formą pomocy finansowej jest „Program czyste powietrze – oddech dla Opola” obejmujący
wymianę ogrzewania zasilanego paliwem stałym na ogrzewanie proekologiczne. Środki przekazywane będą na: przyłączenie do sieci ciepłowniczej, wykonanie ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego czy montaż pompy ciepła. Alternatywnie można się też starać o fundusze na montaż kotła na paliwo stałe, z wyłączeniem kotłów na paliwo węglowe, na terenach dopuszczających jego użytkowanie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Program jest finansowany z budżetu Miasta Opola. Wnioski będą przyjmowane do 30 czerwca 2021 roku lub do wyczerpania środków finansowych.

Dofinansowanie może być przyznane jedynie przed rozpoczęciem inwestycji, po pozytywnym rozpatrzeniu i podpisaniu umowy z Miastem Opole.

Wnioski o udzielenie dotacji w obu programach należy składać:

  • w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Opola Rynek-Ratusz (parter) lub przez umieszczenie w urnie podawczej ustawionej przy wejściu głównym Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7 – 8.
  • przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek–Ratusz, 45-015 Opole.

 

Dokładne informacje można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miasta Opola:

  • tel. 77 54 11 375 „Ekologiczne Opole – wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta”;
  • tel. 77 45 11 910 „Program czyste powietrze – oddech dla Opola”.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.niskaemisjaopole.pl/

źródło: UM Opola/TM