niedziela, 4 czerwca 2023

Dzielą się tym, co najważniejsze

 fot. kpt. Piotr Płuciennik

Idea honorowego krwiodawstwa, funkcjonująca w służbach mundurowych pod nazwą „SpoKREWnieni Służbą”, jest silnie zakorzeniona wśród personelu 10 Opolskiej Brygady Logistycznej. 

W 2022 roku nasi żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej oddali łącznie ponad 276 litrów krwi.

Regularne, honorowe oddawanie krwi to prosty krok, który prawie każdy może wykonać, aby wspierać lokalny system opieki zdrowotnej i ratować ludzkie życie. Doskonale rozumieją to żołnierze i pracownicy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej oraz jednostek bezpośrednio podległych, którzy są stałymi gośćmi w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w województwie opolskim, dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim.
Chociaż to działanie bezinteresowne, zdarzają się momenty wyjątkowych podziękowań dla krwiodawców. Jedną z takich chwil przeżył żołnierz z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, który za oddanie już ponad 25 litrów krwi odebrał odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Źródło: 10blog.wp.mil.pl/kpt. Piotr Płuciennik

Facebook