Plac Sebastiana 7
środa, 10 sierpnia 2022

Dzień Ojca – Jaka jest ich średnia wieku w województwie opolskim i w której gminie mieszka najwięcej mężczyzn?

 fot. Pixabay.com/StockSnap

Z okazji dnia ojca Urząd Statystyczny w Opolu opublikował infografikę dotyczącą mężczyzn w województwie opolskim w roku 2021. Liczba mężczyzn w naszym województwie regularnie maleje. W 2005 roku wynosiła ona 500 tys. osób, a według prognoz urzędu do 2050 roku zmaleje do ok. 360 tys. mieszkańców płci męskiej.

Wśród mężczyzn na koniec 2021 roku, największą grupę, tj. 66,3% stanowiły osoby w wieku produkcyjnym, tj. osoby w przedziale 18-64 lata. Kolejne grupy wiekowe rozkładają się równomiernie, z czego 17,1% stanowią osoby w wieku przedprodukcyjnym, czyli osoby poniżej 18 roku życia, a 16,6% to mężczyźni, którzy ukończyli 65 rok życia.

Mediana, czyli średnia wieku mężczyzny z naszego województwa wyniosła 42 lata, a najczęstszy wiek ojca oscyluje w granicach 30-34 lata.

Najwięcej osobników płci męskiej zamieszkuje w miastach -tj. 244 tys., a 224 tys. to osoby, które mieszkają na terenach wiejskich.

Najliczniejsza reprezentacja mężczyzn mieszka w powiecie głubczyckim, gdzie stanowią aż 48,9% powiatu, a najliczniejszą grupę panów na poziomie gminy znajdziemy w gminie Wilków (powiat namysłowski), gdzie stanowią oni nawet większość mieszkańców, tj. 50,8%.

infografikaUS
Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu

Źródło: Urząd Statystyczny w Opolu
Autor: ŁK

Facebook