poniedziałek, 21 czerwca 2021

Elektrownia Opole z farmą fotowoltaiczną

 źródło: Pexels

PGE zbuduje farmę fotowoltaiczną na terenach należących do Elektrownii Opole. Roczna produkcja instalacji na poziomie ok. 1100 MWh pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną ok. 500  gospodarstw domowych.

Inwestycja, za którą odpowiada spółka PGE Energia Odnawialna, jest częścią programu PV realizowanego przez Grupę PGE. Celem tego programu jest zbudowanie do końca 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW i umocnienie PGE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce. Do tej pory spółka PGE Energia Odnawialna zabezpieczyła na ten cel blisko 2500 ha gruntów.

Jednomegawatowa farma fotowoltaiczna powstanie na ponad 2 ha gruntu, wydzierżawionych od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, przy rezerwowym składowisku odpadów paleniskowych „Groszowice”, którego regularną eksploatację zakończono w 2000 r.

To niezwykle ważne, że właśnie w tym miejscu, na gruntach poprzemysłowych, wykorzystywanych przez lata przez Elektrownię Opole, planowana jest budowa farmy fotowoltaicznej. To dowód na to, że energetyka w Polsce zmienia się w kierunku odnawialnych źródeł energii, a w kompleksach tradycyjnie związanych z konwencjonalnym wytwarzaniem energii elektrycznej rośnie znaczenie zielonych inwestycji.
Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
pv_mapka_opole_groszowice
źródło: PGE

Przed rozpoczęciem budowy w Opolu, zaplanowano prace przygotowawcze terenu pod inwestycję oraz uzgodnienie z Elektrownią Opole umowy na przyłącze.

Spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2326,25 MW.

źródło: PGE Energia Odnawialna S.A/ JM

Gość w kawiarence

Facebook