niedziela, 1 października 2023

GDDKiA 16 grudnia odda do ruchu węzeł Opole-Południe

 fot. GDDKiA

Rozbudowa DK45 weszła w finalny etap, którego jednym z elementów jest budowa czterowlotowego ronda na skrzyżowaniu DK45 z węzłem Opole Południe. Poza trwającą rozbudową DK45 równolegle prowadzone są prace w zakresie budowy Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (w tym przekopów pod montaż tablic zmiennej treści na węzłach w ciągu autostrady A4). W związku z koniecznością koordynacji tych dwóch zamierzeń, przewidywane udostępnienie dla ruchu węzła Opole Południe nastąpi w terminie do piątku 16 grudnia br.

W związku z prowadzonymi pracami, kierowcom podróżującym autostradą A4 proponowany jest zjazd na sąsiednich węzłach – węźle Opole Zachód lub węźle Krapkowice. W ciągu DK45 nadal obowiązuje na odcinku od wiaduktu nad A4 do skrzyżowania z łącznicą węzła autostradowego Opole – Południe ruch wahadłowy. Poza finalizowaniem prac związanych z budową tarczy ronda zlokalizowanego w okolicach zjazdu z autostrady trwają prace przy budowie wysp kanalizujących oraz parkingu, gdzie rozpoczęto montaż modułowych sanitariatów. W ciągu DK45 wymieniane są warstwy konstrukcyjne jezdni. Aktualnie w tym zakresie prace są prowadzone na pasie w kierunku Krapkowic.

węzeł Opole-Południe
fot. GDDKiA

W ramach inwestycji realizowane jest kilka mniejszych zadań, które obejmują: rozbudowę drogi krajowej nr 45 na odcinku Rogów Opolski – węzeł Opole Południe o długości ok. 2 km, wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z dostosowaniem do nośności 11,5 t/oś oraz budowę ronda na skrzyżowaniu DK 45 z drogami w kierunku Rogowa Opolskiego i m. Posiłek, które jest już gotowe.

węzeł Opole-Południe
fot. GDDKiA

Obecnie trwają roboty związane z budową ronda turbinowego na skrzyżowaniu DK 45 z łącznicą węzła autostradowego. Powstanie także parking drogowy wraz z miejscem do ważenia i kontroli samochodów ciężarowych. Dodatkowo, jako element inwestycji spójnej, zostaną wykonane fragmenty równoległych dróg dojazdowych do pól – w miejsce dotychczas istniejących zjazdów bezpośrednich, zamontowane zostanie oświetlenie drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

węzeł Opole-Południe
fot. GDDKiA

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 45 na trasie Opole – Krapkowice od Rogowa Opolskiego do węzła autostradowego Opole Południe. Jest to bardzo istotne miejsce w sieci dróg krajowych woj. opolskiego, ponieważ droga krajowa na tym odcinku stanowi bezpośredni dojazd i zjazd z autostrady A4 za pośrednictwem łącznicy węzła autostradowego Opole Południe. Oddanie drogi do uzytku kierowcom ma nastąpić 16 grudnia br.

źródło: gddkia.gov.pl

Facebook