piątek, 2 grudnia 2022

II Forum Rozwoju Regionalnego w Opolu

 fot. PAP

To już druga edycja, gdzie wspólna inicjatywa dwóch stref Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przerodziła się w cykliczne wydarzenie, będące platformą do dyskusji o rozwoju województwa opolskiego. Całe wydarzenie swoim patronatem objął wiceminister Marcin Ociepa, pomysłodawca forum. 

Na jeden dzień „Łącznik Politechniki Opolskiej” zamienił się w centrum debaty, gdzie poruszono szereg w wymiarze inwestycji, zagospodarowania przestrzennego i przedsiębiorczości, a także zarządzania kryzysowego. W trakcie wydarzenia wręczono Odznaki Honorowe za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki oraz Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej. Wyróżnienia za zasługi dla rozwoju przekazali Grzegorz Piechowiak – Wiceminister Rozwoju i Technologii, a dla turystyki Andrzej Gut-Mostowy – Wiceminister Sportu i Turystyki.

II Forum Rozwoju Regionalnego było niezwykle udane dla mieszkańców powiatu krapkowickiego. Poza docenieniem krapkowiczan w krzewieniu kultury i turystyki, przybliżając tym samym zabytki powiatu, było podpisanie umowy pomiędzy powiatem krapkowickim reprezentowanym przez Starostę Krapkowickiego Macieja Sonika, a Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, reprezentowana przez prezesa Janusza Michałka. O znaczenie Forum dla Opolszczyzny zapytaliśmy wiceprezesa WSSE „Invest-Park” Pawła Kurtasza.

Paweł Kurtasz
fot. PAP
Pomysłodawcą Forum jest poseł ziemi opolskiej, Marcin Ociepa, który zauważył, że niewystarczająco dużo mówi się o ekonomii i gospodarce, szczególnie w odniesieniu do naszego regionu, a należy zaznaczyć, że na terenie naszego województwa działają dwie strefy. To był trafiony pomysł, bo dobrze zdiagnozowany, dlatego też
I Forum Rozwoju Regionalnego odbiło się nadspodziewanym echem. Jak zauważyliśmy, w naszym regionie brakuje platformy do wymiany poglądów, prezentowania stanowisk i zacieśniania współpracy pomiędzy biznesem, samorządami oraz światem nauki, stąd też takie inicjatywy są bardzo potrzebne. Wspólna organizacja Forum z partnerem, jakim jest Politechnika Opolska, ma na celu skomunikowanie tych trzech środowisk. To dla nas również okazja na dotarcie do nowych odbiorców.
Paweł Kurtasz, wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" sp. z o.o.

O sukcesie Forum świadczyć mogą dwie umowy podpisane w trakcie jego trwania. O pierwszej już wspomnieliśmy, to podpisanie umowy pomiędzy powiatem krapkowickim a KSSE, dotycząca wskazania tzw. pierwszego wyboru (podstrefy krapkowickiej) inwestorom. Drugą umowę Politechnika Opolska podpisała z WSSE na powstanie laboratorium zajmującego się zieloną energią. Całość ma kosztować 600 tys. zł, z czego połowę pokryje WSSE.

W Forum udział wzięli przedstawiciele rządu, m.in.: Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju i technologii, Wojciech Murdzek, wiceminister edukacji i nauki, Krzysztof Ciecióra, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi oraz Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister sportu i turystyki. Partnerami Forum Rozwoju Regionalnego były: Agencja Rozwoju Przemysłu, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Platforma Przemysłu Przyszłości.

autor: PK

Facebook