wtorek, 23 lipca 2024

Kluby seniora i warsztaty terapii zajęciowej zawieszone. Wszystko przez koronawirusa

 źródło: stevepb/ pixabay

W trosce o zdrowie najstarszych i niepełnosprawnych mieszkańców regionu, wojewoda opolski wydał decyzję o zwieszeniu działalności warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz dziennych domów i klubów seniora. Większość uczestników zajęć należy do tzw. grupy ryzyka w starciu z COVID-19.

Decyzja Adriana Czubaka obowiązuje od poniedziałku, 26 października. To kolejny element ogólnopolskiej walki z pandemią koronawirusa.

Wojewoda Opolski zaleca:

1. zawieszenie działalności – w powiatach województwa opolskiego z największym przyrostem zakażeń, tj. tzw. czerwonych obszarach od dnia 26 października 2020 r. do odwołania, w prowadzonych i nadzorowanych:
a) placówkach wsparcia dziennego,
b) dziennych domach i klubach seniora (w tym prowadzonych w ramach Programu „Senior+”),
c) środowiskowych domach samopomocy,
d) warsztatach terapii zajęciowej,
jeżeli w opinii organu prowadzącego w porozumieniu z właściwym Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym brak jest możliwości bezpiecznego realizowania usług w ww. jednostkach;

2. realizowanie usług w sposób alternatywny pod warunkiem, że zostaną zweryfikowane pod kątem ich racjonalności, adekwatności oraz możliwości przeprowadzenia, z zachowaniem reżimu sanitarnego;

3. informowanie Wojewody Opolskiego o zawieszeniu działalności w ww. jednostkach, wdrożonych alternatywnych sposobach realizacji usług oraz ponownym wznowieniu działalności, przesyłając wyłącznie na adres poczty elektronicznej psiz@opole.uw.gov.pl stosowną informację.
Adrian Czubak, wojewoda opolski

W związku z wprowadzeniem w Polsce tzw. czerwonej strefy zawieszono także działalność sanatoriów. Jedynym wyjątkiem od tego rozporządzenia są już trwające i kończące się turnusy. Jeżeli pacjent posiada zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację ZUS, która miała się rozpocząć od 24 października 2020 roku, musi zmienić swoje plany. Skierowanie do ośrodka rehabilitacyjnego będzie można zrealizować w późniejszym terminie.

źródło: PFRON/IT

Facebook