sobota, 13 kwietnia 2024

Kraje nadbałtycie mówią nie sportowcom z Rosji i Białorusi

 fot. pixabay.com

Polska, Litwa, Łotwa i Estonia potępiają działania MKOl w sprawie przywrócenia do rywalizacji sportowców z Rosji i Białorusi. Wspólne stanowisko w tej sprawie przedstawili ministrowie krajów nadbałtyckich, w kompetencjach których jest kierowanie sportem. W tym samym oświadczeniu przesłali podziękowania ruchowi sportowemu za solidarność z narodem ukraińskim i za wsparcie udzielone wszystkim ukraińskim zawodnikom, trenerom i członkom personelu sportowego od chwili rozpoczęcia zmasowanego ataku wojskowego ze strony Rosji.

Z wielkim zaskoczeniem i obawami o przyszłość sportu, przyjęli ministrowie reprezentujący Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię, działania Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) zmierzające do przywrócenia udziału zawodników z państw-agresorów, czyli Rosji i Białorusi w zawodach międzynarodowych. W głównej mierze odnieśli się do wysiłków MKOL-u, poszukującego „złotego środka” dla przywrócenia udziału zawodników z Rosji i Białorusi  w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 r. Ministrowie zgodnie podkreślają, że działania Komitetu Olimpijskiego, niosą za sobą znamiona  wykorzystywania sportu do legitymizacji agresywnej wojny Rosji z Ukrainą i do odwracania uwagi od tej wojny, a także usprawiedliwiania i „wybielania” poparcia dla wojny wśród społeczeństwa rosyjskiego.

Jak czytamy w dalszej części oświadczenia, ministrowie podkreślają że doceniają doceniamy wszystkie międzynarodowe organizacje i federacje sportowe, które usunęły zawodników oraz przedstawicieli Rosji i Białorusi z zawodów międzynarodowych i apelują aby nie zmieniały zdania pod naporem MKOL-u.

Musimy zapewnić sprawiedliwość i odpowiedzialność, stawiając przed wymiarem sprawiedliwości sprawców zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa. Biorąc pod uwagę autonomię ruchu sportowego wzywamy wszystkie międzynarodowe organy sportowe do przyjęcia takiego stanowczego podejścia. Od chwili decyzji podjętej przez Zarząd MKOl dnia 28 lutego 2022 r. okoliczności nie uległy zmianie.
fragment oświadczenia ministrów sportu Polski, Litwy, Łotwy i Estonii

W swoim oświadczeniu, ministrowie podkreślają zasadność utrzymania autonomii ruchu sportowego i wskazują, że dopuszczenie do rywalizacji zawodników z Rosji i Białorusi może również postawić w trudnej sytuacji samych zawodników, nakładając na nich dodatkową presję. Ponadto wskazują także istotny obszar okołosportowy, związany z kibicowaniem i emocjami sportowymi, jakie mają miejsce podczas imprez sportowych. Oświadczenie, kończy deklaracja, o dalszym wsparciu ukraińskich zawodników, trenerów, członków personelu sportowego, interesariuszy i ich kraj w dążeniu do pokoju, a także walki o wartości wolnych demokratycznych państw i społeczeństw, w tym do walki o prowadzenie sportu w duchu fair play.

oprac. PK/ źródło. MS

Facebook