wtorek, 16 lipca 2024

Kwiecień dobrym miesiącem na rynku pracy

 fot. MRiPS

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu kwietnia br. 5,3 proc. – wynika ze wstępnych danych MRiPS – To o 0,1 pkt proc. mniej niż w marcu br., a także mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dzisiaj bezrobocie jest na poziomie niższym niż przed wybuchem pandemii, co dobrze pokazuje skuteczność realizowanych przez rząd instrumentów wsparcia – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szacowana przez MRiPS stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia 2023 r. wyniosła 5,3 proc. W porównaniu do poprzedniego miesiąca stopa spadła o 0,1 pkt proc., a w zestawieniu z końcem kwietnia 2022 r. była niższa o 0,3 pkt proc. Porównując poziom bezrobocia w końcu kwietnia br. do stanu z końca lutego 2020 r., tzn. tuż przed epidemią COVID-19, stopa bezrobocia rejestrowanego była o 0,2 pkt proc niższa. Statystyki te najlepiej dowodzą skuteczności instrumentów wsparcia realizowanych przez rząd w trudnych czasach. Wielomiliardowe wsparcie dla przedsiębiorców w czasie pandemii pozwoliło uchronić przed zwolnieniami i kryzysem miliony Polaków. Najniższe bezrobocie w końcu kwietnia br. zanotowano w Wielkopolsce (3 proc.).

bezrobotny, bezrobocie, poszukujący pracy
fot. pixabay.com
Według wstępnych danych w końcu kwietnia 2023 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 823,7 tys. bezrobotnych, czyli o 23,1 tys. (2,7 proc.) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca. W porównaniu do końca kwietnia 2022 r. liczba bezrobotnych spadła z kolei o 54,2 tys. osób (6,2 proc.). Jeżeli porównamy dane z kwietnia 2023 r. do lutego 2020 r., czyli na chwilę przed wybuchem pandemii, to zobaczymy, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 96,1 tys. osób, czyli o ponad 10%
minister Marlena Maląg

W liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w końcu kwietnia br. było 16,3 tys. bezrobotnych obywateli Ukrainy i stanowili oni 2 proc. ogólnej liczby bezrobotnych. W porównaniu do końca marca br. liczba bezrobotnych obywateli UA spadła o ponad 1 tys. Polska pozostaje krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w UE. Według danych Eurostatu stopa bezrobocia (liczona wg definicji przyjętej przez Eurostat) wyniosła w marcu br. 2,8 proc. w Polsce wobec 6 proc. w Unii Europejskiej i 6,5 proc. w strefie EURO. Tym samym Polska wraz z Niemcami zajęła drugie, po Czechach (2,6 proc.), miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE.

źródło: MRiPS

Facebook