niedziela, 23 czerwca 2024

Lekarz z USK wyróżniony. Alergolog w światowym gronie

 źródło: USK w Opolu

Prof. Zenon Brzoza, kierownik Poddziału Chorób Wewnętrznych i Alergologii USK w Opolu, dołączył do międzynarodowego grona Urticaria Center of Reference and Excellence. Eksperci pracują nad nowymi metodami leczenia pokrzywki i obrzęku naczynioruchowego.

W czerwcu, pododdział kierowany przez prof. Zenona Brzozę uzyskał międzynarodowy certyfikat jakości w zakresie diagnostyki i leczenia alergii skórnych: obrzęku naczynioruchowego i pokrzywki. Dokument przyznano po audycie zewnętrznym, przeprowadzonym w USK w Opolu, nadzorowanym przez szpital Charite Uniwersytetu Medycznego w Berlinie. To pozwoliło na dołączenie opolskiego szpitala do kilkudziesięciu na świecie, prowadzących działalność leczniczą i naukową w zakresie alergii skórnych.

Na początku grudnia w Berlinie zorganizowano międzynarodowe forum – 5th GA²LEN Global Urticaria Forum (GUF 2020) poświęcone wymianie wiedzy i doświadczeń na temat schorzeń alergologicznych. Każdego roku, komitet organizacyjny forum, zaprasza personel medyczny zaangażowany w szukaniu nowych rozwiązań medycznych w leczeniu m.in. pokrzywki. Spotkanie międzynarodowych ekspertów było czasem podsumowań osiągnięć naukowych, a także określenia rozwoju kierunków skutecznej terapii. Prof. Zenon Brzoza przewodniczył panelowi „The future of urticaria management – how we will help patients with CSU and CIndU in 10 years”, poświęconemu innowacyjności medycznej w leczeniu pokrzywki w nadchodzącej dekadzie.

Po forum odbyła się organizowana konferencja „Urticaria Guidelines 2020” poświęcona wypracowaniu przez międzynarodowy zespół ekspertów nowych wytycznych diagnostycznych i terapeutycznych. Powstały dokument będzie opublikowany w jednym z najwyżej pozycjonowanych w świecie czasopism z dziedziny alergologii i immunologii.

Wcześniejsze osiągnięcia profesora, a także jego wieloletnie doświadczenie zawodowe, zostało dostrzeżone przez międzynarodowe środowisko medyczne i uznane za niezbędne w procesie tworzenia strategii leczenia schorzeń alergologicznych.

źródło:USK w Opolu/IT

Facebook