sobota, 13 kwietnia 2024

MEN redukuje podstawę programową – będziesz w szoku. Znamy daty

 fot. Pixabay

Od przeszło miesiąca w Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają zacięte rozmowy nad zmianami podstawy programowej. Wśród postulatów przedstawianych w dokumentach MEN możemy zauważyć, że zmiany te będą przełomowe, jednak pojawia się wiele pytań nad ich zasadnością.

Przekształceniu ulegną następujące przedmioty:

  • w szkole podstawowej w klasach IV–VIII – język polski, język obcy nowożytny, język łaciński, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka;

 

  • w liceum ogólnokształcącym i technikum – język polski, język obcy nowożytny, język łaciński, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, historia, wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki;

 

  • w branżowej szkole I stopnia – język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, historia, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka;

 

  • w branżowej szkole II stopnia – język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, matematyka, informatyka.

 

Jak możemy przeczytać w jednym z komunikatów Ministerstwa Edukacji Narodowej:

„W spotkaniu może wziąć udział maksymalnie 120 osób. O uczestnictwie zdecyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zaproszone na spotkanie, najpóźniej dzień przed otrzymają link do udziału, na adres email podany w zgłoszeniu.” 

Poniżej przedstawiamy harmonogram prekonsultacji:

19 lutego, godz. 15:00-17:15
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

20 lutego, godz. 15:00-17:00
matematyka i fizyka

21 lutego, godz. 15:00-17:15
biologia, chemia i geografia

Spotkania są dedykowane dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką oświaty.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiana-podstawy-programowej–zaczynamy-prekonsultacje
Autor: OK

Facebook