Plac Sebastiana 7
środa, 10 sierpnia 2022

Mija termin składania wniosków do ZUS na poprawę bezpieczeństwa w pracy

 fot. Pixabay.com

W tym tygodniu mija termin składania wniosków o pieniądze z ZUS na poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy. Aplikować o dofinansowanie można tylko do 8 lipca. W puli jest 90 mln zł, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych nagrodzi te projekty, które zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. Dofinansowanie może pokryć do 80 procent szacowanej wartości projektu i wynieść od 10 tysięcy do 300 tysięcy złotych na jednego pracodawcę.

Co ważne, nie każdy może aplikować o to dofinansowanie. W konkursie mogą wziąć udział aktywni przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłacaniem składek i podatków oraz nie korzystali z dofinansowania ZUS w ostatnich trzech latach. Nie mogą też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.
Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS województwa opolskiego

Szczegóły konkursu, regulamin, a także wzory niezbędnych dokumentów są dostępne na stronie internetowej tutaj.

Źródło: Radio Doxa/Magda Giczewska – Pietrzak

Facebook