niedziela, 4 czerwca 2023

Od nowego roku zmiany w programie „Czyste powietrze”

 fot. Radio Doxa

Od nowego roku zmiany w programie „Czyste powietrze”. Dotyczyć one będą m.in. możliwości złożenia dwóch wniosków na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku, a także kwestii kredytowych.

Podnosimy progi dofinansowania. Najważniejsze zmiany to podniesienie progów finansowania aż do 135 tys. zł. Jeżeli chodzi o kolejność realizowanych przedsięwzięć, dotychczas w programie „Czyste powietrze” priorytetem rozpoczęcia inwestycji była wymiana kotła grzewczego. W tej chwili trend jest odwrócony, więc można wykonać termomodernizację budynku, a dopiero w kolejnym etapie wykonać wymianę źródła ciepła.
Aleksandra Drescher, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

W 52. gminach znajdują się punkty konsultacyjno-informacyjne, za pośrednictwem których można składać wnioski. Jednymi z tych, które dotychczas przyjęły ich najwięcej, są Krapkowice i Ozimek.

My jako gmina przyjęliśmy od mieszkańców prawie 500 wniosków.
Arnold Joszko, zastępca burmistrza Krapkowic
Proszę sobie wyobrazić, że ten bardzo dobry program ma trafić do osób zagrożonych ubóstwem energetycznym. Są to na ogół wdowy, które posiadają relatywnie małe dochody.
Andrzej Brzezina, zastępca burmistrza Ozimka

Wnioski można składać również drogą elektroniczną. Jak informuje wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, od 2018 roku do funduszu wpłynęło blisko 16 tys. wniosków na kwotę ponad 266 mln zł. Obecnie najwięcej z nich dotyczy zainstalowania pomp ciepła połączonych z fotowoltaiką.

Źródło: Radio Doxa/ Paweł Brol

Facebook