Plac Sebastiana 7
środa, 10 sierpnia 2022

Opolska Komenda Wojewódzka Ochotniczego Hufca Pracy pomoże cudzoziemcom w regionie

 fot. Facebook.com/ Tomasz Witkowski, wicewojewoda opolski

W dniu 8 lipca 2022r. w Opolskiej Komendzie Wojewódzkiej OHP odbyła się konferencja prasowa dot. aktywizacji uchodźców w województwie opolskim oraz realizacji projektu „Równi na rynku pracy”. W konferencji udział wzięli Komendant Wojewódzki Opolskiej Komendy OHP Pani Justyna Soppa oraz Wicewojewoda Opolski Pan Tomasz Witkowski.

„Równi na rynku pracy”, to projekt, który realizowany może być w ramach konkursu „Razem Możemy Więcej”. Konkurs rozstrzygnięty został końcem maja 2022r. Opolska Komenda Wojewódzka jako jedyna jednostka budżetowa działająca na rzecz rynku pracy w województwie opolskim otrzymała rekomendacje Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej by realizować projekt, który skierowany jest do obywateli Ukrainy, w szczególności uchodźców wojennych.

Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Pan Tomasz Górny w rozmowie z mediami, przedstawił również sposób i cel działania Opolskiej Komendy Wojewódzkiej na lokalnym rynku pracy. Poinformował także o możliwości skorzystania z usług doradców zawodowych, pośredników pracy oraz specjalistów ds. programów i rozwoju zawodowego, którzy na co dzień pomagają młodzieży będącej uczestnikami OHP w budowaniu swojej ścieżki kariery czy znalezieniu pracy.

Grupa docelowa to 110 cudzoziemców w wieku powyżej 18 roku życia, legalnie przebywających w Polsce w szczególności kobiety, wymagający wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem uchodźców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z ewakuowaniem z obszarów objętych działaniami wojennymi na Ukrainie.

Celem projektu jest poprawa sytuacji 110 uchodźców przebywających na terenie województwa opolskiego, w szczególności kobiet, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej, a także integracji ze środowiskiem pracy oraz zdolności do zatrudnienia w okresie trwania projektu.

Miejscowości, które on obejmie to Opole, Brzeg, Głubczyce, Kędzierzyn Koźle, Kluczbork, Nysa, Namysłów, Olesno, Prudnik.

Rekrutacja trwa w Opolskiej Komedzie Ochotniczego Hufca Pracy od  01.07.2022 – 31.07.2022 r. Projekt kończy się z dniem 31.12.2022 r.

Finansowanie w projekcie to środki i rezerwy Funduszu Pracy przekazane przez MRiPS na realizację konkursu „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2025.

Źródło: opolska.ohp.pl/Małgorzata Błażejowska-Baklarz

ohp
fot. Facebook.com/ Tomasz Witkowski, wicewojewoda opolski
ohp
fot. Facebook.com/ Tomasz Witkowski, wicewojewoda opolski

Facebook