wtorek, 28 listopada 2023

Opolszczyzna otrzyma ponad 36 mln złotych na budowę Branżowych Centrów Umiejętności

 fot. ŁK

Na Ziemi Opolskiej powstaną 3 Branżowe Centra Umiejętności – zaawansowane technologicznie ośrodki kształcenia, szkolenia i egzaminowania, które łączą poszczególne branże, pracodawców, szkoły i uczelnie.

Celem tych jednostek będzie kształcenie kadr w dziedzinach niezbędnych gospodarce. To ponad 50 milionów złotych dla sześciu podmiotów województwa opolskiego przeznaczone ze środków Krajowego Planu Odbudowy. W sumie w Polsce powstanie 120 takich centrów.

Branżowe Centra Umiejętności powstaną w:

  • Brzeg: Logistyka
  • Krapkowice: Spedycja
  • Kędzierzyn-Koźle: Żegluga śródlądowa i rybactwo śródlądowe.
To efekt synergii rządu, samorządu, biznesu, edukacji i nauki. Trzeba i warto wierzyć w województwo opolskie. Jedno z trzech miejsc, gdzie będą kształceni ludzie w dziedzinie logistyki czy spedycji w ramach BCU, będzie na Opolszczyźnie.
Marcin Ociepa, poseł Ziemi Opolskiej, wiceminister obrony narodowej

BCU mogą utworzyć organizacje reprezentujące poszczególne branże, np. organizacje pracodawców, izby gospodarcze czy stowarzyszenia zawodowe, a także organy prowadzące szkoły (publiczne i niepubliczne) kształcące w poszczególnych zawodach. BCU mają prowadzić działalność edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową i doradczo-promocyjną.

W ostatnim naborze dofinansowaliśmy trzy duże projekty z Opolszczyzny i w poprzednim naborze również trzy. Każde z tych centrów ma za zadanie przeszkolić kilkaset osób, nie tylko uczniów czy studentów, ale też pracowników, którzy chcą się przekwalifikować.
Dawid Solak, zastępca dyrektora generalnego Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Wśród podstawowych zadań BCU przedstawiciele resortu edukacji wymieniają: branżowe szkolenia dla uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli, wykładowców i przedstawicieli firm (certyfikowane przez daną branżę), łączenie edukacji z biznesem, transfer wiedzy i nowych technologii (w tym upowszechnianie transformacji ekologicznej i cyfrowej), a także doradztwo zawodowe i promocję zawodów.

Efektem ma być m.in. wsparcie gospodarki w pozyskiwaniu kadr, wzrost zainteresowania młodzieży kształceniem zawodowym, zwiększenie udziału pracodawców w takim kształceniu, upowszechnienie najnowszych technologii, wsparcie szkół i uczelni w nawiązywaniu relacji z biznesem oraz zwiększenie lokalnego i regionalnego potencjału inwestycyjnego.

W naszym powiecie powstanie BCU w dziedzinie żeglugi śródlądowej i rybactwa śródlądowego. Skupiliśmy się na stworzeniu tego centrum poprzez zakup nowej jednostki pływającej.
Agnieszka Kossakowska, dyrektor Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu

W województwie opolskim mają powstać także BCU z dziedzin: prace wykończeniowe, izolacje przemysłowe oraz przemysł motoryzacyjny. Trzeci nabór ma się rozpocząć pod koniec czerwca i prawdopodobnie potrwa około 3 miesięcy.

Źródło: radiodoxa.pl/autor: Paulina Lechowska

Facebook