sobota, 13 kwietnia 2024

Ostrzeżenie hydrologiczne dla obszaru Prosny: zagrożenie wezbraniem wód

 fot. Pixabay/ Hans

W dniu 20 lutego 2024 roku, dokładnie o godzinie 18:49, Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, współpracując z Wydziałem Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu, wydało ostrzeżenie hydrologiczne numer 49. Dotyczy ono zjawiska wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, sklasyfikowanego jako stopień drugi na skali zagrożeń. Ostrzeżenie ma zastosowanie od momentu jego wydania aż do godziny 09:00 dnia 21 lutego 2024 roku.

Obszar objęty ostrzeżeniem to górna Prosna, wpływająca na województwa łódzkie, opolskie oraz wielkopolskie. Przyczyną wezbrania jest spływ wody opadowej, szczególnie zaznaczony w Gorzowie Śląskim, co może doprowadzić do przekroczenia stanów ostrzegawczych na rzece Prośnie. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska określono na 75%, co wymaga zwiększonej czujności i przygotowania na ewentualne skutki wezbrania.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prosi o śledzenie aktualizacji i komunikatów poprzez oficjalną stronę internetową oraz informuje, że na bieżąco monitoruje sytuację hydrologiczną w regionie. Mieszkańcy oraz lokalne służby ratunkowe powinny być gotowe na podjęcie odpowiednich działań w przypadku dalszego wzrostu poziomu wód.

Żródło: IMGW – Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu.

Autor: JP

Facebook