niedziela, 4 czerwca 2023

Otwarcie Polskiej Akademii Lotniczej

 fot. MAP

Polskie kadry branży lotniczej zyskują nowoczesny ośrodek do uczenia się i doskonalenia umiejętności, a to za sprawą Ministerstwa Aktywów Państwowych. Polska Akademia Lotnicza, to przede wszystkim odpowiedź na zapotrzebowania rynku w zakresie lotnictwa i obszarów ściśle z nim korelujących. Nowo powstały ośrodek będzie miał za zadanie kompleksowo szkolić personel pokładowy oraz personel, który jest niezbędny do obsługi lotnisk.

W ośrodku szkolić się będą piloci, którzy do tej pory swoje umiejętności musieli doskonalić na symulatorach za granicą, m.in. w Singapurze, Miami, Londynie czy Amsterdamie. Każdy taki wyjazd wiązał się ze znacznymi kosztami dla firmy. Oprócz pilotów, szkolenia będą dedykowane również dla obsługi pokładowej, czyli stewardes i stewardów, pracowników technicznych oraz administracyjnych.

Uruchomienie ośrodka jasno pokazuje, że po zapaści spowodowanej pandemią polskie lotnictwo ma wizję i perspektywy dalszego rozwoju.
wiceminister Maciej Małecki

Zdaniem wiceministra, spółki zrzeszone w Polskiej Grupie Lotniczej dobrze odpowiedziały na ten kryzys redukując koszty działalności oraz wdrażając szereg zmian i udogodnień dla podróżnych. Ponadto, do powołania Akademii przyczyniła się również rosnąca z miesiąca na miesiąc liczba pasażerów. Polska Akademia Lotnicza została wyposażona w symulatory potrzebne do szkoleń załóg pokładowych. Łączne wydatki na zakup, adaptację pomieszczeń i instalację urządzeń szkoleniowych wyniosły ok. 19,2 mln zł.

Dzięki współpracy spółek z Grupy Polskiej Grupy Lotniczej, połączeniu wiedzy i umiejętności wykwalifikowanej kadry oraz nowoczesnej infrastrukturze, Polska Akademia Lotnicza jest w stanie zapewnić personelowi pokładowemu kompleksowe szkolenie w jednym miejscu. Jestem przekonany, że Akademia znacząco wzmocni potencjał biznesu lotniczego w naszym kraju, a rozwój tego ośrodka będzie miał istotny wpływ na jakość i bezpieczeństwo podróży lotniczych. Myślę, że inwestycja przyniesie znaczące oszczędności dla linii lotniczych PLL LOT.
wiceminister Maciej Małecki

Polska Akademia Lotnicza prowadzi obecnie szkolenia dla osób zamierzających uzyskać licencje pilota różnej kategorii oraz dodatkowe szkolenia kwalifikacyjne.  Od 1 lutego 2023 r. dostępne są także szkolenia dla załóg pokładowych PLL LOT.

oprac. PK / źródło: MAP

Facebook