sobota, 18 maja 2024

Po kontroli KAS firma skorygowała deklarację i oddała 34 mln zł zaległego podatku CIT

 fot. Pixabay.com

Opolska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła nieprawidłowości w rozliczeniach podatku u źródła w firmie z branży internetowej.

Skontrolowana spółka skorygowała deklaracje podatkowe i dobrowolnie wpłaciła blisko 34 mln zł podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wraz z odsetkami.

Opolska KAS skontrolowała rozliczenia podatku CIT w firmie z branży internetowej i wykryła nieprawidłowości w rozliczeniach podatku u źródła.

Kontrolerzy KAS wykazali, że spółka unikała opodatkowania podatkiem u źródła należności licencyjnych, przekazanych podmiotowi powiązanemu w Holandii, który nie był rzeczywistym odbiorcą tych należności. Dodatkowo należności odsetkowe z tytułu umowy pożyczki, wypłacane podmiotowi powiązanemu z Francji, nie miały charakteru rynkowego i nie mogły być objęte zwolnieniem z podatku u źródła.

Firma zgodziła się z wynikiem kontroli, złożyła korekty deklaracji i dobrowolnie wpłaciła blisko 34 mln zł zaległego podatku CIT z odsetkami za zwłokę.

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Facebook