wtorek, 28 listopada 2023

Podczas stażów w Hiszpanii podopieczni opolskiego OHP zdobywali nową wiedzę i doświadczenie. [Zdjęcia]

 fot. OWK OHP

Trzy grupy po 16 osób wraz z dwiema osobami towarzyszącymi miały możliwość wyjechać w różnych terminach na miesięczne  staże zawodowe do Hiszpanii, gdzie pod okiem zagranicznych pracodawców praktykanci zdobywali nową wiedzę i doświadczenie.

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy jest beneficjentem projektu „Z europejskimi kompetencjami na rynek pracy”, w którym 48 uczestnikom OHP udało się podnieść swoje kompetencje zawodowe i językowe, a także zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje w zawodach: fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych.

16 kucharzy, 16 fryzjerów i 16 mechaników pojazdów samochodów przez cztery tygodnie poznawali inną, odmienną kulturowo narodowość europejską, a także inny język – zupełnie dla nich obcy. Przed każdym wyjazdem młodzież miała możliwość przygotować się do zagranicznej mobilności poprzez: przygotowanie językowe, podczas którego uczestnicy poznali podstawowe zwroty w języku hiszpańskim, jak również podstawowe słownictwo branżowe, dedykowane dla wybranego zawodu, następnie młodzież brała udział w przygotowaniu kulturowym, w trakcie którego uczestnicy poznali bliżej kraj partnera, jego historię, kulturę, obyczaje oraz geografię.

W międzyczasie odbywało się także przygotowanie pedagogiczne z elementami doradztwa zawodowego, w trakcie którego młodzież pod okiem doradcy zawodowego stworzyła swoje CV w języku angielskim i poznała warunki pracy, jakie spotka podczas stażu za granicą. Spotkania z doradcą miały także na celu zbadanie predyspozycji zawodowych uczestników.

fot. OWK OHP

W trakcie przygotowań do każdego wyjazdu młodzież wraz z koordynatorem projektu spotykała się w celu podpisania niezbędnej dokumentacji, a także aby poznać szczegóły wyjazdu, sprawy logistyczne związane z podróżą, jak i całą mobilnością. Partnerem w projekcie jest hiszpańska instytucja szkoleniowa euroMind, która oferuje szczegółowe programy praktyk mające na celu rozwinięcie kluczowych umiejętności uczniów, jak i kadry. Pracownicy euroMind zapewnili również każdemu stażyście miejsce praktyk odpowiednie do jego predyspozycji, jak również zorganizowali kurs języka hiszpańskiego w formie praktycznej.

Kucharze podczas zagranicznej mobilności pracowali w typowych andaluzyjskich restauracjach, gdzie poznali wiele nowych potraw, m.in.: croquetas de jamón, tortilla de patatas, czy też słynne churrosy. Podczas wyjazdu najpierw poprzez obserwację swoich hiszpańskich pracodawców, a także drobne prace na kuchni poznawali tajniki gastronomii, a następnie poprzez wykonywanie samodzielnie swoich obowiązków aż do wydawania posiłków poznali wiele nowych przepisów oraz sposoby przyrządzania dań typowych dla południowej kuchni.

fot. OWK OHP

Fryzjerzy w trakcie zagranicznej mobilności w Hiszpanii mieli możliwość zdobywać nowe umiejętności, przydatne do pracy bezpośrednio z klientem, m.in.: modelowali włosy, układali fryzury w typowe upięcia hiszpańskie, a także ścinali i rozjaśniali włosy. Dzięki wsparciu hiszpańskiego pracodawcy młodzież kształcąca się w zawodzie fryzjera zdobyła także większą pewność siebie i poszerzyła swoje zdolności manualne przydatne przy strzyżeniu czy też układaniu fryzury.

Mechanicy pojazdów samochodowych po okiem hiszpańskich pracodawców zajmowali się naprawą pojazdów, konserwacją wybranych elementów, a także wymianą płynów eksploatacyjnych i oświetlenia, wykonywali także drobne czynności blacharskie, dzięki czemu już od samego początku mogli wykazać się inicjatywą i pokazać swoje zdolności. Dzięki zagranicznej praktyce zdobyli nowe, cenne doświadczenie w swoim zawodzie.

fot. OWK OHP

Podczas miesięcznego stażu uczestnicy OHP poza praktykami zawodowymi zdobywali także cenne kompetencje językowe, które mogli doskonalić podczas praktycznej nauki języka hiszpańskiego zorganizowanego przez partnera w projekcie – euroMind. Podczas trwania 20-godzinnego praktycznego kursu językowego młodzież otworzyła się na bezpośrednią konwersację z pracodawcą, jak również z innymi osobami, mieszkającymi w Hiszpanii. Natomiast uzupełnieniem przygotowania kulturowego w Polsce były wyjazdy i wycieczki edukacyjno-kulturowe, dzięki czemu młodzież miała możliwość poznać kraj partnera projektowego – Hiszpanię.

W trakcie pobytu za granicą grupy poznały narodowość hiszpańską, kulturę, geografię oraz historię, a także zwyczaje panujące na Półwyspie Iberyjskim. Poznanie innej kultury europejskiej dało uczestnikom możliwość poszerzenia swojego światopoglądu. Miesięczna zagraniczna mobilność to także możliwość na poznanie samego siebie, zdobycie nowych doświadczeń i przeżyć. Uczestnicy projektu dzięki udziałowi w stażu poszerzyli także swoje kompetencje osobiste, zdobyli większą pewność siebie i stali się bardziej otwarci na nowe wyzwania. Jako 16-osobowe grupy dbali o siebie nawzajem, każdy mając konkretne miejsce w zespole, stając się jedną wielką zintegrowaną drużyną.

Udział w projekcie to dla każdego uczestnika szansa na wejście w rynek pracy z doświadczeniem, zdobytym podczas hiszpańskiej praktyki. Po każdej mobilności wszyscy stażyści otrzymali certyfikaty z odbycia stażu w Hiszpanii i uczestnictwa w kursie językowym, a także certyfikat EUROPASS MOBILNOŚĆ, który jest honorowany w całej Unii Europejskiej, jednocześnie jest on potwierdzeniem udziału w zagranicznym stażu.

Młodzież po każdej przeprowadzonej mobilności upowszechnia rezultaty projektu, czyli swoje nowo zdobyte umiejętności i kompetencje, które sami wypracowali w trakcie stażu w Hiszpanii. Swoimi zdolnościami młodzież wśród lokalnych pracodawców, a także w szkołach wśród nauczycieli i rówieśników może pokazać, jak udział w projekcie dał im możliwość na podniesienie swoich kompetencji w życiu zawodowym, jak i osobistym.

 

Galeria zdjęć:

fot. OWK OHP
fot. OWK OHP

Źródło: Opolska Komenda Wojewódzka Ochotniczych Hufców Pracy/ Agata Szpak, koordynator projektu

Facebook