niedziela, 3 grudnia 2023

Polder Żelazna. Wody Polskie uspokajają: zerwana umowa nie wpłynie na bezpieczeństwo

 fot. PGW Wody Polskie RZGW

Zerwanie umowy z wykonawcą polderu Żelazna nie wpływa bezpieczeństwo powodziowe, nie zwiększa też ryzyka powodzi. To stanowisko PGW Wody Polskie.

Instytucja w komunikacie medialnym dodaje ponadto, że „w momencie odstąpienia od umowy z wykonawcą budowy i przebudowy wałów zamykających wraz z budową i przebudową obiektów towarzyszących Polderu Żelazna w Opolu, żaden odcinek obwałowania nie pozostał rozebrany. Do zerwania umowy między Wodami Polskimi i spółką ETP z Katowic doszło w ubiegłym tygodniu. Powodem były m.in. dodatkowe, niezasadne żądania finansowe oraz niemożność porozumienia się w tym zakresie inwestora z wykonawcą. Budowa polderu Żelazna ukończona jest w 1/3. Jego zadaniem jest ochrona przeciwpowodziowa Opola i sąsiednich miejscowości na zachodnim brzegu rzeki.

Źródło: Radio Doxa/ Fabian Miszkiel

Facebook