wtorek, 23 lipca 2024

„Posiłek w szkole i w domu”- program skierowany do dzieci, osób z niepełnosprawnością oraz osób w trudnej sytuacji życiowej

zupa, talerze fot. Pixabay.com

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przyznaje ponad 2,7 mld zł po 550 mln zł rocznie na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc w formie posiłków.

Środki przekazywane gminom w ramach programu wspomagają osoby spełniające kryterium dochodowe w wysokości 150 proc. zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pomoc skierowana jest do:

  • dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osób i rodzin znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej m.in. osób starszych czy niepełnosprawnych.

Osobom najczęściej niepełnosprawnym, starszym posiłki dowożone są do domów, co również mieści się w ramach programu.

Gminy mogą starać się również m.in. o dodatkowe wsparcie na prowadzenie bezpośrednio przez samorządy stołówki szkolne.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Autor: NS

Facebook