niedziela, 1 października 2023

Powstaje Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej.

 fot. twitter.com/DanielObajtek

ORLEN Synthos Green Energy i Sieć Badawcza Łukasiewicz utworzą Europejskie Centrum Kształcenia Kadr Jądrowych. Równolegle do porozumienia przystąpią inne instytucje, które będą współpracować w zakresie kształcenia kadr w tej dziedzinie. Wszystkie te inicjatywy, wspierane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, pozwolą Polsce w najbliższych latach rozwijać energetykę jądrową w oparciu o wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynierów i naukowców.

W dobie transformacji energetycznej jednym z kluczowych wyzwań dla polskiej gospodarki jest rozwój zeroemisyjnej energetyki, w tym energetyki jądrowej. Fundamentalnym elementem całego tego procesu jest zapewnienie kształcenia kadr technicznych w tym zakresie. Wymaga to współpracy nauki z biznesem, dzięki której Polska jest w stanie kształcić nie tylko techników, ale także czołowych światowych naukowców zajmujących się energetyką jądrową.

Kontynuujemy naszą współpracę, której celem jest bezpieczeństwo energetyczne Polaków. Chcemy już dziś kształcić kadry dla polskiej energetyki jądrowej na najwyższym możliwym poziomie. Chcemy kształcić inżynierów jądrowych, którzy za chwilę będą potrzebni na rynku pracy nie tylko ze względu na powstające elektrownie atomowe, ale również ze względu na rozwój biznesu w Polsce. Małe reaktory będą odgrywać wielką rolę w naszych przedsiębiorstwach.
Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki

Szef resortu zapowiedział również zwiększenie dotacji dla wszystkich uczelni, które korzystają z Narodowego Centrum Badań Jądrowych jako instytutu badań jądrowych w procesie kształcenia swoich studentów. Głównym celem podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy ORLEN Synthos Green Energy (OSGE) a Siecią Badawczą Łukasiewicz jest prowadzenie wspólnych działań na rzecz utworzenia Europejskiego Centrum Edukacji Jądrowej (ECKEJ). Współpraca ta obejmuje utworzenie samego centrum i jego dalszy rozwój, a także zagwarantowanie wsparcia ze strony organizacji badawczych wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Polska gospodarka musi podążać za aktualnymi trendami. Motorem tych zmian była i jest Grupa ORLEN. Dlatego inwestujemy miliardy złotych w nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Wspólnie z ORLEN Synthos Green Energy planujemy budowę floty małych modułowych reaktorów jądrowych. Badania pokazują, że Polacy doskonale rozumieją potrzebę inwestycji w mały atom. Jednak aby skutecznie przeprowadzić ten proces już dziś musimy zadbać o zapewnienie odpowiedniego zaplecza kadrowego. Tak zrodziła się inicjatywa budowy Europejskiego Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej, które przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki pozwoli na dynamiczny rozwój tej gałęzi energetyki w Polsce. To również kolejny ważny krok we wzmocnieniu polskiej gospodarki i krajowego bezpieczeństwa energetycznego.
Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN
Przemysław Czarnek i Daniel Obajtek
fot. MEiN

Utworzenie Europejskiego Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej otworzy perspektywę kompleksowego przygotowania fachowców w tej dziedzinie. Ośrodek będzie szkolić przyszłych inżynierów jądrowych, a także prowadzić działalność informacyjno-edukacyjną w zakresie szeroko pojętego przemysłu energetycznego. ECKKEJ umożliwi przyszłym kadrom dla energetyki jądrowej zdobywanie wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. W ośrodku znajdzie się pełnoskalowy symulator reaktora BWRX-300, a więc takiego, który będzie wykorzystywany w blokach jądrowych budowanych przez Grupę ORLEN w Polsce. Dla celów szkoleniowych zostanie odwzorowana także infrastruktura pomocnicza m.in. sterownia SMR-ów czy basen paliwowy. Dodatkowo Centrum zostanie wyposażone w specjalistyczny sprzęt niezbędny do kształcenia przyszłych specjalistów jądrowych oraz przestrzeń szkoleniową z salami wykładowymi i częścią edukacyjną.

Ministerstwo Edukacji i Nauki stara się sprostać wyzwaniom współczesnego świata, wspierając różne dziedziny działalności zgodnie z dynamicznie zmieniającymi się realiami. Ministerialne wsparcie dotyczy także rozwoju sektora gospodarczego poprzez pomoc w kształceniu przyszłych techników i specjalistów. To oni będą odpowiedzialni za urzeczywistnienie modernizacji Polski, nie w dłuższej perspektywie, ale teraz i w najbliższych latach. Transformacja polskiego przemysłu energetycznego spowodowała otwarcie nowych kierunków na uczelniach technicznych. Na przykład na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Politechnice Wrocławskiej Ministerstwo zleciło utworzenie nowego kierunku „inżynier jądrowy”. Wspieranie rozwoju edukacji w sektorze energetycznym jest niezbędne, aby w niedalekiej przyszłości wykształcić najwyższej klasy specjalistów oraz wzmocnić polską gospodarkę i bezpieczeństwo energetyczne kraju.

źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Facebook