środa, 12 czerwca 2024

Prawie milion złotych na projekty związane ze środowiskiem wodnym

 fot. Radio Doxa

Dofinansowanie otrzymają beneficjenci z Opolszczyzny w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. W piątek (19.05) podpisano umowy na 11 projektów.

To zarówno inwestycje związane z infrastrukturą nad wodą, jak i akcje promujące ryby i rybactwo. To jest kwestia bioróżnorodności środowiska, odtwarzania populacji ryb, ale to także infrastruktura np. ścieżki edukacyjne oraz przetwórstwo.
Antoni Konopka, członek zarządu województwa opolskiego
Nasz projekt polega na odtworzeniu niektórych elementów infrastruktury starorzecza w Lewinie Brzeskim. Podczas pierwszej inwestycji pogłębiliśmy starorzecze, zrobiliśmy pomosty, ławki, miejsca do odpoczynku, wieżę widokową. Oczywiście niektóre z tych elementów nie wytrzymały próby czasu. Teraz trzeba je odremontować.
Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego
U nas to będą dwa elementy: akwen wędkarzy w Murowie oraz miejsce przy starym basenie w kompleksie LZSu Stare Budkowice. Chcemy zagospodarować je w taką małą architekturę i nowe ogrodzenie.
Michał Golenia, wójt gminy Murów
W naszej gminie inwestycją będzie budowa parkingów wzdłuż drogi dojazdowej do kąpieliska w Nowych Siołkowicach. Otrzymaliśmy 104 tysiące dofinansowania, co stanowi 55% całkowitej wartości zadania.
Sybilla Stelmach, wójt gminy Popielów

Dofinansowanie otrzyma również Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”, która planuje m.in. organizację warsztatów gastronomicznych z rybami w roli głównej.

Źródło: radiodoxa.pl/autor:Paulina Lechowska

Facebook