poniedziałek, 2 października 2023

Prudnik: Ulga za posiadanie kompostownika uchwalona

 Prudnikodgarniety.pl

Na poniedziałkowej (27.03)  sesji Rady Miejskiej w Prudniku uchwalona została ulga za posiadanie kompostownika. Ostatecznie wyniesie ona 5,50 zł od nieruchomości.

Aby skorzystać z ulgi trzeba złożyć:

– deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

– oświadczenie o posiadaniu kompostownika;

– kompostować odpady.

Ważne! Uchwała jest aktem prawa miejscowego i musi minąć 14 dni od jej publikacji by weszła w życie. Dodatkowo rozliczenia związane z gospodarką odpadami odbywają się w cyklach miesięcznych. Co oznacza, że deklarację będzie można złożyć najszybciej po 1 maja.

Intencją gminy Prudnik przy wprowadzeniu ulgi było stworzenie zachęty ekonomicznej, dzięki której właściciele domów jednorodzinnych będą we własnym zakresie kompostować bioodpady. Liczymy na stopniowe zmniejszanie się strumienia odpadów zmieszanych. Będziemy na bieżąco badać i sprawdzać skuteczność ulgi.

 

Prudnikodgarniety.pl

Więcej na prudnikodgarniety.pl

Źródło: Gmina Prudnik

Facebook