czwartek, 19 maja 2022

Radne Miasta Opola interweniują w sprawie kobiet w WiK i chcą powołania komisji

 źródło: Radio DOXA

Ma to związek z kolejną aferą, która dotyczy Wodociągów i Kanalizacji, spółki kierowanej przez prezesa Ireneusza Jakiego. Chodzi o doniesienia o rzekomym niewłaściwym traktowaniu podwładnych powracających z urlopów macierzyńskich oraz wychowawczych.

Wystosowałyśmy szereg pytań, które trafiły do WiK-u. Oczekujemy od pana prezesa, od zarządu informacji, ile kobiet po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego pozostało na swoich stanowiskach, ile kobiet zostało przeniesionych na inne stanowisko bądź stanowiska niższe, z iloma kobietami nie została przedłużona umowa o pracę. Dodatkowo, prosimy również o informacje dotyczące liczby kobiet zatrudnionych w WiK. Prosimy także o wyszczególnienie liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich w latach 2015-2022.
Alicja Wiśniewska, radna Miasta Opola
Wydaje się, że ten problem nie dotyczy tylko tej spółki i w związku z tym planujemy złożyć na najbliższej Radzie Miasta złożyć wniosek o utworzenie doraźnej komisji do spraw kobiet, która zajęłaby się m.in. mobbingowaniem kobiet.
Anna Tabisz, radna Miasta Opola

Alicja Wiśniewska i Anna Tabisz podkreślają, że komisja zrzeszałaby radnych z różnych klubów, jak również specjalistów z zewnątrz. Na ustosunkowanie się do pytań radne czekają do dzisiaj (12.05), do  godz. 14:00.

Źródło: Radio DOXA/ Paweł Brol

Facebook