środa, 27 września 2023

Radni Ozimka poparli planowaną reorganizację szkół

 źródło: FB/ PSP nr 1 w Ozimku

PSP nr 1 w Ozimku do likwidacji, podstawówka w Antoniowie do przekształcenia w placówkę do nauczania wczesnoszkolnego. Radni Ozimka przyjęli uchwały intencyjne, choć nadal chcą z burmistrzem negocjować.

Na pomysł przekształcenia szkół w gminie Ozimek włodarze wpadli w ubiegłym roku. Według wyliczeń władz reorganizacja jest konieczna ze względów ekonomicznych i demograficznych. Zupełnie innego zdania są rodzice dzieci i nauczyciele szkół objętych planami. Przeciwnicy reorganizacji zebrali nawet podpisy pod petycją o pozostawienie szkół w niezmienionym kształcie.

Teraz głos należał do radnych gminy Ozimek, którzy na sesji podejmowali uchwały intencyjne w sprawie likwidacji PSP nr 1 w Ozimku i SP w Antoniowie. Głosowanie co do pierwszej placówki przebiegło gładko i bez dyskusji. 11 radnych było za, 3 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Zdecydowanie więcej uwagi, radni poświęcili szkole w Antoniowie. Uczestnicy dyskusji podkreślali, że w tej sprawie nadal potrzeba dyskusji i społecznych konsultacji.

Padła taka propozycja, żeby w Antoniowie, po utworzeniu w budynku przedszkola i świetlicy, jeszcze przez 3 lata pozostały tam klasy 4-8. To pozwoli sprawdzić i ocenić dalsze funkcjonowanie placówki.
Aldona Koczur, przewodnicząca Rady Miejskiej w Ozimku
Chciałbym zapewnić, że tego rodzaju rozwiązanie było proponowane w trakcie prac zespołu oświatowego. Dla mnie osobiście było zbyt mało czasu, żeby zweryfikować te dane, które przekazali pan dyrektor i Magdalena Kotula, natomiast uważam, że nawet po podjęciu tej uchwały intencyjnej, nie mamy ani żadnego rygoru wykonalności wniosku do kuratora, ani radni jeszcze nie mają postawionego projektu uchwały o przekształceniu szkoły w Antoniowie. Czeka nas jeszcze kilka miesięcy tak naprawdę do przyjęcia stanowczych kroków, a ten czas możemy wykorzystać na zweryfikowanie tych deklaracji. Ja jestem gotowy do podjęcia rozmów i z rodzicami i wydaje mi się, że jest jeszcze sporo czasu, żeby się ewentualnie wycofać tak naprawdę nawet z naszej ustawy intencyjnej. Ta uchwała nie rości żadnych skutków prawnych, natomiast my, na najbliższe 2-3 miesiące, możemy tak naprawdę się wstrzymać.
Mirosław Wieszołek, burmistrz Ozimka

Swoje zdanie i pomysły w sprawie szkoły w Antoniowie, wyrazili też radni Bernard Szklorz oraz Marcin Kowalewski.

Nikt jeszcze nie zaproponował mieszkańcom Antoniowa, żeby po prostu stowarzyszenie przejęło ten obiekt szkoły, jak to mamy w sąsiednich wioskach - np. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko. (…) Ja myślę, że gdyby coś takiego mieszkańcy w Antoniowie zechcieli, oczywiście potrzeba kilku odważnych ludzi, to urząd też by pomógł, na pewno TSKN w Opolu też powinien coś w tej sprawie dopowiedzieć, zwłaszcza pan Rafał Bartek. Myślę, że w takiej szkole każda złotówka jest dwa razy obejrzana nim jest wydana.
Bernard Szklorz, radny
Miałem przyjemność spotkania, konsultacji z rodzicami, która trwała kilka godzin. Powiem szczerze, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo chęć zaangażowania ze strony rodziców, żeby ta szkoła funkcjonowała, żeby te dzieci nadal tam uczęszczały, żeby czuły się nadal komfortowo i bezpiecznie - była bardzo duża. Chciałbym też podkreślić, że wpłynęły też pisma od pani sołtys, od rady rodziców, od DFK Antoniów, od MN, od komitetu rozbudowy szkoły w Antoniowie, od OSP Antoniów, także widać, że ta szkoła jest ważna nie tylko dla samych rodziców i uczniów, ale także dla innych, pozostałych organizacji.
Marcin Kowalewski, radny

Ostatecznie, radni gminy Ozimek przyjęli uchwałę intencyjną także w sprawie zmian w funkcjonowaniu szkoły w Antoniowie. 8 osób było za, 5 przeciw, a 2 wstrzymały się od głosu.

autor: IT

Facebook