piątek, 2 grudnia 2022

Rafał Pydych: Kolejna obwodnica w regionie otwarta. W przyszłym roku udostępnione zostaną dwie następne

 fot. Twitter/ GDDKiA Opole

Obwodnica północna Kędzierzyna-Koźla została oddana do użytku. Pierwsi kierowcy mogli przejechać tym 14 kilometrowym odcinkiem wczoraj w godzinach popołudniowych. Droga stanowi odciążenie zarówno dla Kędzierzyna-Koźla jak i Ujazdu – mówił na antenie Radia Doxa Rafał Pydych, dyrektor opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Poza tym, że droga wyprowadza ruch tranzytowy, to również poprawia dostęp do autostrady A4 poprzez węzeł Łany i lepiej komunikuje południowe powiaty Opolszczyzny.
Rafał Pydych, dyrektor opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
W ubiegłym roku opolski oddział GDDKiA oddał do użytku obwodnicę Niemodlina, w tym roku udostępniona został obwodnica północna Kędzierzyna-Koźla, a w przyszłym roku możemy się spodziewać udostępnienia kolejnych tras, tym razem chodzi o obwodnicę Praszki oraz Olesna. Niewątpliwie jest duża potrzeba inwestycji drogowych, stąd też w przygotowaniu mamy kolejne trasy, chodzi o odwodnię Brzegu, Sidziny, Lędzin czy Zawady.
Rafał Pydych, dyrektor opolskiego oddziału GDDKiA
Jeśli chodzi o obwodnicę Brzegu, to zgodnie z pierwotnym założeniem już w tym roku miał zostać ogłoszony przetarg na realizację inwestycji. Pojawiły się jednak pewne komplikacje związane z wydaniem decyzji środowiskowej. Ta ma zostać wydana przez Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Na razie mamy mniej więcej roczne opóźnienie, liczymy, że na etapie realizacji inwestycji uda się to opóźnienie zniwelować.
wyjaśnia Rafał Pydych

Dyrektor opolskiego oddziału GDDKiA pytany był również o projektowanie obwodnicy Zawady.

Na razie z ośmiu wariantów zostały wybrane trzy, dla których zostanie przygotowane Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Co ważne niewykluczone, że może pojawić się jeszcze kolejny wariant przebiegu obwodnicy. Musimy te nasze analizy dostosowywać do zmieniającego się zagospodarowania terenu, nie wiemy jakie wyjdą uwarunkowania geologiczne. Wszystko to zostanie ujęte w wielokryterialnej analizie porównawczej na podstawie której będziemy podejmować ostateczną decyzję co do przebiegu trasy.
tłumaczy Rafał Pydych, dyrektor opolskiego oddziału GDDKiA

Cała rozmowa dostępna na stronie Radia Doxa:

Źródło: Radio Doxa

Facebook