niedziela, 16 stycznia 2022

Remont i przebudowa wiaduktu w Dąbrowie coraz bliżej. Zmiany będą ogromne!

 źródło: GDDKiA Opole

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje się do dużego remontu wiaduktu na drodze krajowej nr 46. Nowy obiekt będzie szerszy i wyższy!

Nowy wiadukt ma być dwujezdniowy, ma mieć 41,6 m i będzie poprowadzony nad linią kolejową PKP PLK. Co ciekawe, w stosunku do obecnego, będzie usytuowany o około 1,7 m wyżej. Powodem podniesienia obiektu są aktualne wytyczne techniczne przekroczeń linii PKP z trakcją elektryczną.

Do budowy zgłosiło się 8 firm. Najkorzystniejszą cenowo ofertę przygotowała firma Himmel i Papesch Opole, która chce wybudować wiadukt za 19,8 mln złotych. Najdrożej swoje usługi wycenił BUDIMEX, na ponad 26 mln złotych.

Co ciekawe budowa nowego wiaduktu ma nie zaburzać obecnego ruchu samochodów, gdyż pojazdy będą mogły poruszać się niezmiennie starym wiaduktem. Nowy będzie budowany obok. Dopiero po ukończeniu I części prac, ruch zostanie przeniesiony, a stara część wyburzona. Zakres robót budowlanych obejmuje także: rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi na odcinku przeznaczonym do przebudowy, przebudowę odcinka drogi krajowej nr 46 na długości około 650 m, wymianę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni – dostosowanie do obciążenia 11,5 t/oś, przebudowę skrzyżowania z ul. Kamienną, budowę zatoki autobusowej oraz budowę chodników.

Prace nad nowym wiaduktem w Dąbrowie mają się rozpocząć jeszcze w tym roku.

wiadukt_dabrowa
źródło: GDDKiA Opole

Facebook