poniedziałek, 30 stycznia 2023

Ruszył projekt medialnoedukacyjny #Prudnik_oDgarnięty. Sprawdź szczegóły

 fot. Urząd Miejski w Prudniku

13 stycznia w Urzędzie Miejskim w Prudniku zainaugurowano projekt medialnoedukacyjny #Prudnik_oDgarnięty dotyczący systemu gospodarowania odpadami.

Spotkanie z mediami rozpoczął Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak, który zaznaczył, jak ważna jest edukacja i odpowiedni przepływ informacji, jeśli chodzi o tak newralgiczny obszar, jak gospodarka odpadami, gdzie obserwujemy stały trend wzrostu opłat. Następnie Jarosław Szóstka, zastępca Burmistrza Prudnika przedstawił najważniejsze założenia kampanii oraz sposób realizacji.

Nie możemy stać z założonymi rękami i czekać na dalszy rozwój wydarzeń. Widzimy, ile możemy zyskać, gdy wszyscy będziemy stosować się do zasad segregacji. Stawiamy na dystrybucję wiedzy i będziemy chcieli, aby wzrost świadomości społecznej przełożył się na oszczędności w całym systemie. W przypadku tej kampanii chcemy mówić językiem korzyści.
Jarosław Szóstka, wiceburmistrz Prudnika

Częścią analityczną związaną z kampanią zajmował się Paweł Licznar, Radny Rady Miejskiej w Prudniku oraz Prezes stowarzyszenia Prudniczanie – przeanalizowaliśmy mnóstwo danych dotyczących morfologii śmieci. Widzimy, w jakich obszarach niedomagamy i w których rejonach gminy segregacji wychodzi lepiej, a w których gorzej. Chcemy tę wiedzę wykorzystać do optymalizacji całego systemu. Ogólna zasada: lepiej segregowane śmieci, to tańsze śmieci.

Prudnik oDgarnięty2
fot. Urząd Miejski w Prudniku

#Prudnik_oDgarnięty ma kilka głównych celów, przede wszystkim autorom kampanii zależy na przybliżeniu funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami. Pokazać możliwości oszczędności i w konsekwencji doprowadzić do zmiany przyzwyczajeń mieszkańców gminy Prudnik w zakresie segregacji odpadów

Kampania będzie realizowana w kilku modułach, pierwszy z nich dotyczy lokalnego systemu, kolejny zawierać będzie szczegółową analitykę poszczególnych rejonów gminy, jeśli chodzi o strumień odpadów. Trzeci moduł przybliży zasady segregacji odpadów, a czwarty zawierać będzie ogólne informacje o systemach segregacji w innych miastach czy nawet krajach. Ostatni moduł skierowany będzie do dzieci ze szkół podstawowych. W ramach projektu przygotowywane będą specjalne raporty, zawierające półroczne dane odnośnie opadów, a także stopnia realizacji całej kampanii. W kampanie zaangażowani są pracownicy Działu Higieny Komunalnej Zakładu Usług Komunalnych, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Prudniku, a za koordynację części marketingowej odpowiada Wioleta Kosek z Agencji Sportu i Promocji w Prudniku.

Materiały związane z kampanią będą prezentowane na dedykowanej stronie www oraz na kanałach informacyjnych gminy Prudnik, a także u Partnerów medialnych całego projektu. Autorzy kampanii liczą, że przekaz trafi do jak największej liczby mieszkańców gminy Prudnik i wymiernie przełoży się na usprawnienie systemu gospodarowania odpadami.

Opole News objęło patronatem medialnym kampanię edukacyjno-medialną #Prudnik_oDgarnięty.

Źródło: Urząd Miejski W Prudniku

Facebook