niedziela, 10 grudnia 2023

„Samorząd OdNowa” – w Sejmie odbyła się konferencja z liczną reprezentacją z naszego regionu

 fot. ŁK

20 czerwca w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się Konferencja Programowa “Samorząd OdNowa”, w której uczestniczył m.in. Premier Mateusz Morawiecki, wiceminister obrony narodowej i Poseł Ziemi Opolskiej Marcin Ociepa, wicewojewoda opolski Tomasz Witkowski, a także liczni samorządowcy, w tym również z naszego województwa. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie „Odnowa RP”.

Podczas konferencji zostały poruszone następujące tematy:

  • Polski model współpracy rządowo-samorządowej,
  • Samorząd jako partner w zarządzaniu kryzysowym,
  • Model rozwojowy Polski: inwestycje, mieszkalnictwo, ekologia,
  • Tereny wiejskie: perspektywy rozwoju i bezpieczeństwo żywnościowe miast.

Prezes Stowarzyszenia „OdNowa RP” w trakcie swojego wystąpienia, wspomniał o ważnej roli samorządu, jaką pełni w funkcjonowaniu państwa, a także o korzyściach i różnicy, jaka jest między współpracą a synergią i dlaczego warto postawić na tę drugą:

Marcin_Ociepa
Marcin Ociepa, poseł Ziemi Opolskiej, wiceminister obrony narodowej, fot. ŁC
Potrzebujemy synergii rządu i samorządu. Synergia to jest coś więcej niż współpraca - oznacza ona zrozumienie, że razem jesteśmy w stanie osiągnąć więcej. Rząd rozumie, że jedynie z samorządami jest w stanie osiągnąć cele rozwojowe. Samorządowcy natomiast muszą czuć, że mogą liczyć na władzę centralną.
Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, lider Stowarzyszenia OdNowa RP
Samorząd to klucz do sprawnego zarządzania państwem - to jego kręgosłup. Trudno sobie wyobrazić sprawne funkcjonowanie tak dużego organizmu jakim jest Polska, bez dobrej współpracy rządowo - samorządowej.
Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, lider Stowarzyszenia OdNowa RP

Na konferencji pojawił się premier Mateusz Morawiecki. Premier poruszył kwestie istoty współpracy rządu i samorządu oraz polityki zrównoważonego rozwoju:

Mateusz_Morawiecki_fot_ŁK
Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów, fot. ŁK
Niech ta konferencja posłuży za moment wypracowania kolejnych założeń polityki zrównoważonego rozwoju. Wszystkie miasta średniej wielkości, ale również te mniejsze mają prawo się rozwijać - aby tak było, konieczne są inwestycje. Nasz program inwestycji strategicznych ma jeden cel - wyrównanie szan dla wszystkich.
Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów

Tomasz Witkowski, wicewojewoda opolski, prelegent jednego z paneli, skomentował to wydarzenie następująco:

Tomasz_Witkowski_Odnowa_RP_fot_ŁK
Tomasz Witkowski, wicewojewoda opolski, fot. ŁK
Konferencja "Samorząd OdNowa" zgromadziła ponad 300 samorządowców wszystkich szczebli z całego kraju. Obecność premiera Mateusza Morawieckiego i członków jego rządu świadczy o tym, jaką atencją rząd darzy samorządy. Potwierdzeniem tego faktu były opinie samorządowców wyrażane w panelach, m.in o bezprecedensowej skali pomocy kierowanej do samorządów poprzez Program Inwestycji Strategicznych. Słowa posła Ziemi Opolskiej Marcina Ociepy o tym, że synergia rządu i samorządu to więcej niż współpraca znalazły potwierdzenie w panelowych dyskusjach. Myślę, że zmiana strategii współpracy wprowadzona przez rząd zjednoczonej prawicy z wysłuchaniem głosu OdNowy i konsekwentne wdrażanie modelu zrównoważonego rozwoju jest właściwym podejściem. Potwierdzili to uczestnicy konferencji. Zarówno rząd jak i samorząd to szeroko rozumiana sfera publiczna stanowiąca ugruntowany prawnie system funkcjonowania państwa. Nie można tych kwestii rozdzielać. Poprzez wyciąganie wniosków z ostatnich wydarzań i wielkich kryzysów, należy system udoskonalać poprzez dialog, modyfikując istniejące rozwiązania.
Tomasz Witkowski, wicewojedowa opolski

W wydarzeniu wzięło udział ponad 300 samorządowców z całej Polski, którzy mogli wymienić się swoimi doświadczeniami w działalności samorządowej.

Autor: DR/ŁK

Facebook