sobota, 18 maja 2024

Sezon grzewczy już za progiem. Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo.

 fot. www.gov.pl/web/kwpsp-opole

Wiele wskazuje na to, że tegoroczny sezon grzewczy nie będzie należał do najłatwiejszych. Na to wpływu nie mamy. Nie mniej jednak zróbmy to co zależy od nas. Zadbajmy o bezpieczeństwo naszego zdrowia i życia.

Państwowa Straż Pożarna w województwie opolskim odnotowuje coraz więcej zdarzeń związanych z wystąpieniem tlenku węgla w lokalach mieszkalnych.

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym, apelujemy o dokonanie kontroli przewodów wentylacyjnych oraz dymowych i spalinowych aby nasi najbliżsi byli bezpieczni. Zaprośmy do swojego mieszkania czy też budynku jednorodzinnego kominiarza, który dokona stosownego przeglądu.

Przypominamy, że czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest bezwonny, bezbarwny oraz pozbawiony smaku. Ponadto czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Aby uniknąć zaczadzenia, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.

W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie należy również bagatelizować objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca. Objawy te mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej lub wzywaj służby ratownicze.

Pamiętajmy o bezpieczeństwie swoim i swoich bliskich. Zakupmy czujkę tlenku węgla lub podarujmy taki prezent. Takie urządzenie ratuje życie i ostrzega domowników o występującym zagrożeniu w pomieszczeniu.

Kolejnym dużym zagrożeniem, które powiązane jest z dbałością o nasz system grzewczy są zaniedbane przewody kominowe. Nagromadzone wewnątrz produkty niepełnego spalania mogą doprowadzić do pożaru wewnątrz tego przewodu, doprowadzając jednocześnie do pożaru budynku. To już bezpośrednie zagrożenie dla nas oraz pozostałych domowników. Regularna wizyta kominiarza jest niezbędna. Pamiętajmy o tym!

Źródło: www.gov.pl/web/kwpsp-opole

Facebook