wtorek, 23 lipca 2024

Świętowali 51. rocznicę utworzenia Diecezji Opolskiej

 fot: ŁK
Chciałem przekazać prawdę o tym, że nosimy w sercu dziejową odpowiedzialność. Stąd, potrzeba byśmy budowali naszą tożsamość chrześcijańską i tożsamość żywego kamienia świątyni Bożej. Byśmy mogli odważnie patrzeć w przyszłość i tę przyszłość budować.
biskup pomocniczy Waldemar Musioł
Na pewno jest to czas wielkich radości m.in. świętowanie jubileuszy bp Pawła Stobrawy czy nominacja ks. Waldemara Musioła na biskupa pomocniczego diecezji opolskiej. Bardzo czekamy na ten moment, kiedy opolska katedra znów będzie czynna, aby mogły się tam odbywać liturgie. Wiele planów i marzeń rodzi się w naszych sercach, a jeśli będą zgodne z wolą Bożą ufamy, że uda się nam je przygotować, a Pan Bóg da błogosławione owoce.
ks. Paweł Chyla, dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu

Eucharystia sprawowana była w wigilię uroczystości św. apostołów Piotra i Pawła. Biskup Waldemar Musioł wskazał tych świętych jako inspirację. Na zakończenie Mszy świętej została odmówiona modlitwa za naszą diecezję.

Facebook