wtorek, 16 lipca 2024

Sześciu wykonawców złożyło ofertę na rozbudowę DK40 w Głuchołazach

 fot. GDDKiA Opole

Sześciu wykonawców złożyło swoje oferty na rozbudowę kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 40 w Głuchołazach. GDDKiA planuje rozpocząć prace na tym odcinku już w trzecim kwartale br.

Sześciu różnych wykonawców złożyło swoje oferty na rozbudowę kilometrowego odcinka wokół miasta. Najniższa oferta opiewa na ponad 38,3 mln złotych, najwyższa na niemal 55,5 mln złotych.

Przypominamy, że inwestycja ma na celu podniesienie parametrów technicznych i użytkowych drogi poprzez wzmocnienie konstrukcji oraz podniesienie parametrów nośności do 11,5 t/oś. Dobudowanie pasów lewoskrętu na skrzyżowaniach, w tym również na tych z sygnalizacją świetlną poprawi płynność ruchu. Planowana jest również rozbudowa skrzyżowań, w tym jedno na skrzyżowanie typu rondo oraz dwa z sygnalizacją świetlną.

fot. GDDKiA Opole

Na prawie kilometrowym odcinku drogi krajowej przebudowane zostaną m.in. istniejące chodniki. Powstanie też ciąg pieszo-rowerowy od skrzyżowania z ul. K. Miarki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1681O w kierunku przejścia granicznego w Konradowie.

Ponadto w ramach zadania zostaną wybudowane i przebudowane: oświetlenie, odwodnienie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz infrastruktura techniczna (kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, teletechniczna, elektroenergetyczna itp.). Wybrany wykonawca wybuduje również kanał technologiczny.

Prace zaplanowano w latach 2023-2024.

Źródło: GDDKiA Opole

Facebook