poniedziałek, 20 maja 2024

Uroczyste wręczenie aktu nadania tytułu Pomnika Historii kościołowi pw. św. Jakuba Apostoła w Małujowicach

 fot. Przemysław Keler/ KPRP

W piątek 3 lutego br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Prezydent RP Andrzej Duda wręczył opiekunom i zarządcom 9 wyjątkowych polskich zabytków akty nadające im status Pomników Historii. Wśród uhonorowanych tym zaszczytnym tytułem znalazła się także nasza „Śląska Sykstyna” – Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Małujowicach.

Małujowicka świątynia to przede wszystkim jeden z najbogatszych zbiorów gotyckich polichromii w Polsce, o powierzchni ponad 1000 m². Malowidła tzw. Biblii Pauperum, o bogatym programie ikonograficznym, były tworzone od końca XIV wieku do około 1483 roku oraz w kolejnych fazach. W kościele znajduje się także piętnastowieczny strop patronowy, jeden z najstarszych i najbardziej okazałych stropów tego typu w kraju. Malowidła stropu są wykonane na około 640 deskach drewnianych i mają łączną powierzchnię 258 m².

Cieszę się, że mogłem dołożyć swoją cegiełkę i włączyć się skutecznie w proces nadania tego tytułu. Pierwszy wniosek o nadanie Pomnika Historii dla Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Małujowicach został złożony w 2010 roku. Późniejsze badania prof. Adamowicza, szereg opracowań i nowe odkrycia pozwoliły ponownie złożyć wniosek, który okazał się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę". Oczywiście nie można zapomnieć o osobach, które przyczyniły się do tego ogromnego sukcesu — księdzu kustoszowi Mieczysławowi Tomaszowi Sałowskiemu, Kierownik Oddziału NID w Opolu Joannie Banik, Powiatowemu Konserwatorowi Zabytków Radosławowi Preisowi, Staroście Brzeskiemu Jackowi Monkiewiczowi, Profesorowi Jarosławowi Adamowiczowi, Opolskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków Elżbiecie Molak, Wójtowi Gminy Skarbimierz Andrzejowi Pulitowi oraz kościelnemu Janowi Kochanowskiemu.
Tomasz Witkowski, wicewojewoda opolski

Pomnik historii to jedna z form ochrony zabytków w Polsce. Taki status dla obiektu ustanawiany jest w drodze rozporządzenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nadawany jest zabytkom nieruchomym wyróżniającym się szczególną wartością historyczną, naukową i artystyczną, utrwalonym w powszechnej świadomości i mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski.

Listę Pomników Historii tworzą obecnie 123 obiekty, z czego 7 znajduje się na Opolszczyźnie.

Galeria zdjęć:

AW
AW
fot. PR

Autor: AW

Facebook