niedziela, 4 czerwca 2023

Urząd marszałkowski z pomysłem na brak lekarzy. Najlepsi studenci medycyny otrzymają stypendia

 źródło: Facebook/Wydział Lekarski Uniwersytetu Opolskiego

Opolskie szpitale notorycznie borykają się z tym samym problemem – brakiem lekarzy. Lekiem na tę bolączkę mogą okazać się młodzi kształcący się na medyków na Uniwersytecie Opolskim. Urząd Marszałkowski przygotował dla nich program stypendialny, który ma zachęcić i zatrzymać młodych lekarzy w regionie.

Na finansowe wsparcie w pierwszej kolejności może liczyć 30 studentów kierunku lekarskiego. Przypomnijmy. Wydział lekarski utworzono na Uniwersytecie Opolskim w 2017 roku. To był strzał w dziesiątkę, o czym świadczy fakt, że medycyna jest najchętniej wybieranym przez młodych kierunkiem. Tylko w tym roku o jedno miejsce walczyło 25 kandydatów.

Jesteśmy otwarci na zwiększenie liczby tych studentów. Według naszych analiz, najlepiej jakby corocznie zatrudnienie otrzymało 50 lekarzy. Stajemy przed wyzwaniem jakim jest zachęcenie odpowiedniej liczby studentów kształcących się na kierunku lekarskim do podjęcia pracy, po zakończeniu nauki w naszych szpitalach. Pieniądze chcemy przyznawać już w tym roku akademickim
Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego

Planowana wysokość miesięcznego stypendium to 2000 złotych. Aby je zdobyć trzeba będzie spełnić kilka kryteriów:

– być studentem IV, V lub VI roku, kształcącym się na kierunku lekarskim,
– nie powtarzać roku, na którym student ubiega się o przyznanie stypendium,
– nie korzystać z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
– zobowiązać się do odbycia stażu i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie, inna jednostka samorządu terytorialnego na terenie województwa opolskiego, właściwy minister lub Uniwersytet Opolski, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczonego pełnymi latami,
– zobowiązać się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, o którym mowa w pkt 4, w którym podejmie zatrudnienie.

Zasady przyznawania stypendiów dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim zostaną poddane konsultacjom m.in. z organizacjami pozarządowymi oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego. Ostatecznie projekt uchwały zostanie poddany głosowaniu przez radnych sejmiku województwa opolskiego.

1 października naukę na kierunku lekarskim rozpoczęło 120 osób z całego kraju.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego/IT

Facebook