sobota, 13 kwietnia 2024

W gminie Dąbrowa zmieni się operator odbierający odpady. Sprawdź szczegóły

 fot. Gmina Dąbrowa

Publikujemy komunikat, który ukazał się na profilu społecznościowym Gminy Dąbrowa, dotyczący zmiany operatora odpadów. Remondis po wieloletniej obsłudze odbioru odpadów na terenie gminy zastąpi firma PHU Komunalik. Zmieni się również stawka za osobę od wywozu odpadów.

„Szanowni Mieszkańcy, przekazujemy informacje na temat odbioru odpadów w 2023r. z terenu naszej gminy:

Firmą odbierającą odpady będzie PHU KomunalnikW celu uniknięcia drastycznej podwyżki cen zmniejszony został zakres wykonywanych usług i tak:

 • odbiór szkła będzie miał raz na 2 miesiące
 • odbiór wielkogabartów spod posesji będzie miał miejsce raz w roku
 • zmienia się odbiór bioodpadów, który będzie realizowany w dwóch cyklach:
 • w okresie listopad – marzec częstotliwość odbioru to: 1 x w miesiącu,
 • w okresie kwiecień – październik częstotliwość odbioru to: 2 x w miesiącu.
 • W związku z czynnikami niezależnymi od nas jak: jak wzrost ceny paliwa, wzrost wynagrodzeń, a także wzrost opłat na instalacjach przyjmujących odpady wzrośnie opłata za śmieci, która od 1 stycznia 2023 r. wynosi 35 zł od osoby / miesiąc
 • Styczeń będzie ostatnim miesiącem obsługiwanym przez firmę Remondis, wtedy też nastąpi wymiana kubłów na śmieci, a mianowicie:
 • Remondis podczas ostatniego odbioru śmieci zabierze swoje pojemniki na odpady z Państwa posesji
 • PHU Komunalnik jako nowy operator dostarczy swoje firmowe pojemniki na odpady, mowa tutaj o pojemnikach na odpady zmieszane i bioodpady (dla osób które korzystają z tego typu odbioru)
 • w przypadku opóźnienia w dostawie nowych pojemników na odpady prosimy, aby gromadzić i wystawiać odpady w workach foliowych
 • sposób zbiórki odpadów nadal będzie bazował na systemie pojemnikowo – workowym
 • worki do selektywnej zbiórki odpadów (żółte, zielone i niebieskie) będą dostarczane przez PHU Komunalnik na dotychczasowych zasadach: „pełny odstawiasz – nowy dostajesz” (przy odbiorze każdy dostanie nowy worek)
 • w przypadku gdy właściciel nieruchomości posiada prywatne pojemniki normy EN-840 do odbioru śmieci selektywnych (żółty, zielony lub niebieski) o litrażu 120 l lub 240l, to odpady opakowaniowe: tworzywa sztuczne, papier i szkło można gromadzić w pojemniku i będą one w dalszym ciągu odbierane.
 • Każdy mieszkaniec może we własnym zakresie zaopatrzyć się w pojemniki o wyżej opisanych parametrach.
 • W miesiącu styczniu ustalony zostanie również nowy harmonogram odbioru śmieci dla wszystkich miejscowości na okres luty – grudzień 2023r., który zostanie dostarczony przez nowego operatora, równolegle będzie dostępny na stronie internetowej gminy
 • Nowa firma w krótkim czasie musi poznać nasze miejscowości i układ ulic, w związku z tym mogą wystąpić utrudnienia i opóźnienia w dotarciu do wszystkich posesji, prosimy o wyrozumiałość
 • Zmiana firmy odbierającej odpady nie ponosi za sobą konieczności składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian znajdują się na stronie internetowej gminy znajdują się tutaj.”

Źródło: Gmina Dąbrowa

Facebook