piątek, 9 czerwca 2023

W USK wymażesz się za darmo

 źródło: usk.opole.pl

Nowy punkt wymazów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu będzie działał od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00 w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, na poziomie 0. 

Skorzystać z finansowanych przez NFZ testów antygenowych będzie mógł skorzystać każdy. 

Jak przygotować się do wymazu? 

Przed badaniem należy wypełnić krótki formularz z danymi osobowymi: imię i nazwisko, PESEL i data urodzenia, nr dowodu osobistego, aktualny adres pobytu, numer telefonu, ewentualnie e-mail. 

Wynik wymazu będzie dostępny na Internetowym Koncie Pacjenta. Pacjenci skierowani na wymaz przez sanepid informację o wyniku badania będą też mogli odebrać SMS-em. Ważne: Wynik jest ważny przez 48 godzin, tylko na terenie Polski. Nie uprawnia on np. do wjazdu za granicę. 

Dwie godzinny przed badaniem należy: 

  • nie spożywać posiłków 
  • nie pić 
  • nie żuć gumy 
  • nie płukać jamy ustnej i nosa 
  • nie myć zębów 
  • nie palić papierosów

Gdzie wykonać wymaz? 

Wymazy pod kątem Covid-19 będą wykonywane w nowym punkcie pobrań wymazów szpitalnego laboratorium, na poziomie 0.  

W wyremontowanej części laboratorium przygotowaliśmy osobne pomieszczenia, właśnie do przeprowadzania takich badań.
Ewa Gawrylak-Dryja, kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Informacje o wymazach można uzyskać od poniedziałku do piątku pod nr tel. 77 45 20 511 w godz. 8.00 – 14.00 lub e-mailem pod adresem: wymazy@usk.opole.pl. 

 Źródło: usk.opole.pl 

Facebook