niedziela, 4 czerwca 2023

Ważny komunikat dotyczący kontroli domów

 fot. Facebook.com/muratordom

W związku z pojawiającymi się publikacjami dotyczącymi masowych kontroli domów, które mają wg doniesień ruszyć w najbliższych tygodniach, Główny Urząd nadzoru Budowlanego informuje, że do domów obywateli nie wejdą żadne kontrole, tak jak sugerują publikacje. Dane dotyczące efektywności energetycznej będą agregowane przy okazji dobrowolnej, zaplanowanej i zamówionej przez obywatela inwentaryzacji budynku, którą wykonywać będą mogły uprawnione do tego podmioty.

Dane, które zbierane są w bazie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków to dane, które docelowo mają wspomóc kształtowanie polityki niskoemisyjnej i pomóc polepszyć jakość powietrza w Polsce. Dane te mają pomóc również obywatelowi uzyskać informację zwrotną z systemu – z jakich narzędzi wsparcia, dotacji na termomodernizację budynków, wymianę źródeł ciepła czy spalania paliw na bardziej ekologiczne będzie mógł skorzystać, by jego dom był bardziej efektywny energetycznie.

Wynikiem takiej zamówionej przez obywatela, inwentaryzacji będzie uproszczony audyt energetyczny, w wyniku którego otrzyma on informację zwrotną czy jego dom jest efektywny energetycznie oraz w jakich obszarach i jakimi instrumentami wsparcia można tę efektywność energetyczną polepszyć. System ma przede wszystkim pomóc obywatelowi uzyskać informację zwrotną dotyczącą tego jakie rodzaje dotacji może uzyskać, by zredukować koszty utrzymania i polepszyć efektywność energetyczną swojej nieruchomości.

fot. Facebook.com/muratordom

Audyt energetyczny budynku zapewnia dokładny obraz bieżącego zużycia energii w kontrolowanym budynku. Na podstawie tych danych można przedstawić wszystkie możliwe ulepszenia i modyfikacje mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej. Dokumentacja audytu oblicza zatem zarówno obecną sytuację energetyczną, jak i oczekiwane wyniki po zaplanowanych pracach, na przykład pracach izolacyjnych elewacji. Audyt obejmuje wszystkie urządzenia i elementy konstrukcyjne, które mogą mieć wpływ na zużycie energii, takie jak ściany, sufity, systemy grzewcze, oświetlenie (w tym oświetlenie zewnętrzne) oraz, w przypadku korzystania z odnawialnych źródeł energii, ich rozwiązania.

Taka analiza jest często podstawą do uzyskania dofinansowania na remont lub inną termomodernizację. Analizę taką można zastosować zarówno do budynków mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej. W przypadku domów jednorodzinnych audyt energetyczny jest niezbędnym elementem wniosku o tzw. termomodernizacyjną ulgę podatkową. Audyty mogą być wykonywane w formie uproszczonej, wstępnej lub pełnej.

autor. PK

Facebook