wtorek, 16 lipca 2024

Więcej o budowie obwodnicy Lędzin w ciągu DK46

 fot. GDDKiA

Można już zapoznać się z raportem opracowanym po przeprowadzonym w lutym br. spotkaniu informacyjnym z mieszkańcami zainteresowanymi realizacją obwodnicy Lędzin. Podczas spotkania, w którym udział wzięło około 300 osób, projektant przedstawił propozycje czterech korytarzy dla tego zadania. Raport dostępny jest na stronie biura projektowego.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wszystkie opinie i uwagi zostały zebrane w raporcie wraz z ustosunkowaniem się do poruszonych kwestii. W ramach przedstawionych rozwiązań dla tego zadania, wpłynęło 469 wniosków. Na złożone wnioski przekazane w ramach konsultacji nie były przesyłane indywidualne odpowiedzi. Wnioski z raportu będą jednym z elementów Wielokryterialnej analizy porównawczej i nie przesądzają o wyborze wariantu. Szczegóły raportu zamieszczono na stronie biura projektowego: https://obwodnicaledzin-dk46.pl/

Projektowana obwodnica Lędzin będzie drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), zlokalizowaną na terenie gminy Chrząstowice. Inwestycja obejmuje budowę nowego odcinka DK46 o długości od 3,6 do 4 km (w zależności od wariantu), a jej realizacja planowana jest na lata 2027-2029. Ponadto inwestycja przewiduje budowę skrzyżowań, obiektów inżynierskich, dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu. Nowa trasa zostanie wyposażona w oświetlenie drogowe oraz urządzenia ochrony środowiska.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Lędzin jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miejscowości w ciągu DK46. Inwestycja przyczyni się do poprawyh bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja stanowić będzie element nowego ciągu DK46 jako drogi wylotowej z Opola w kierunku wschodnim. Pozwoli na sprawne skomunikowanie stolicy województwa opolskiego z Częstochową i dalej z Warszawą. Po oddanych do ruchu obwodnicach Nysy, Niemodlina i Myśliny jest to kolejny etap prac poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego i komfort podróżowania po DK46.

W ramach rządowego Programu na Opolszczyźnie powstaną cztery obwodnice, w Brzegu w ciągu DK39, Sidziny w ciągu DK46, Prudnika w ciągu DK41 i Lędzin w ciągu DK46. Do 2030 r. w ramach realizacji Programu powstanie w Polsce 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ponad 800 km. Będą to trasy dostosowane do nośności 11,5 t/oś. Efektem realizacji Programu będzie m.in. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast i miejscowości.

źródło: GDDKiA o/Opole

Facebook