środa, 27 września 2023

Wzrośnie stawka za tzw. „Kilometrówkę”

 fot. pixabay.com

Od 17 stycznia br., mają obowiązywać nowe stawki za tzw. kilometrówki, czyli zwrot kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy. Zwrot kosztów, będzie regulowało rozporządzenie.

Zgodnie z przepisami art. 34a ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Zgodnie z przepisami, koszty kilometrówki pokrywa pracodawca na mocy umowy pomiędzy nim a pracownikiem , w którym dopuszcza się na określonych zasadach używania przez pracownika samochodu prywatnego do celów służbowych.

Obecnie mamy podział dla stawek według typu pojazdu i pojemności silnika. Do celów służbowych można wykorzystywać motorower, dla którego obowiązuje stawka 0,1392 zł za km, oraz motocykl, dla którego stawka za kilometr wynosi 0,2302 zł. Natomiast stawka za używanie samochodu wyliczana jest z pojemności silnika. Dla pojazdów do 900 cm3 pojemności silnika obowiązuje 0,5214 zł.,  89 groszy, powyżej – 0,8358 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem z dniem 17 stycznia 2023 stawki będą następujące:

dla samochodu osobowego pojemności skokowej silnika do 900 cm3 niż 0,89 zł,
dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł,
dla motocykla – 0,69 zł,
dla motoroweru – 0,42 zł.

Warto również zapamiętać, że w przypadku gdy oświadczenie pracownika o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych zostało złożone i nierozpatrzone przed 17 stycznia 2023 r., (zawarcie umowy) do ustalenia kwoty miesięcznego ryczałtu przy zwrocie kosztów używania pojazdów do celów służbowych będą stosowane nowe stawki.

Podstawa prawna

§1 – 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy – Dz.U. z 2023 r. poz. 5

§ 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy – Dz.U. Nr 27 poz. 271; ost. zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 5

oprac. PK

Facebook