środa, 27 września 2023

Zarzuty prokuratorskie dla wiceprezesów WiK w Opolu

 fot. Facebook/ WiK Opole

Członkowie zarządu Wodociągów i Kanalizacji w Opolu z zarzutami o niegospodarność. Prokurator Okręgowy w Świdnicy wydał postanowienia o przedstawieniu zarzutów członkom zarządu przedsiębiorstwa WIK w Opolu.

Prokurator Okręgowy w Świdnicy wydał postanowienia o przedstawieniu zarzutów Agnieszce M. i Sebastianowi P. - członkom zarządu przedsiębiorstwa Wodociągi i Kanalizacja w Opolu. Są to zarzuty niegospodarności.
Tomasz Orepuk, rzecznik świdnickiej prokuratury

Wyżej wymienieni są podejrzani o niegospodarność w wyniku, której wyrządzono spółce WiK szkodę w łącznej wysokości 2 650 000 złotych.

Na podstawie zebranego w toku śledztwa materiału dowodowego ustalono, że Agnieszka M. i Sebastian P. działając w imieniu WiK. Sp. z o.o. w Opolu zawarli w drodze postępowania przetargowego umowę na dostawy energii elektrycznej z podmiotem, który nie spełniał kryteriów dopuszczających go do przetargu. Następnie po rozwiązaniu przez wybrany podmiot zawartej umowy na dostawę energii, zawarli działając w imieniu WiK w Opolu ugodę, na mocy, której zrzekli się części należnych reprezentowanemu przez siebie podmiotowi gospodarczemu roszczeń w łącznej wysokości 2 650 000 zł.

Do opisanych w zarzutach zdarzeń miało dojść w okresie od lipca 2021 roku do lutego 2022 roku.

Przesłuchani w charakterze podejrzanych Agnieszka M. i Sebastian P. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Prokurator zastosował wobec obojga podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zawieszenia w czynnościach służbowych członka zarządu WiK w Opolu.

Obojgu podejrzanym za zarzucany czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Radio Doxa/ Fabian Miszkiel

Facebook