niedziela, 1 października 2023

Zasady utrzymania dróg krajowych w kontekście suszy

 fot. Pixabay

Główny Zarząd Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) kontynuuje reagowanie na zmieniające się warunki pogodowe w sposób analogiczny do poprzedniego roku. Wdrożone zostały specjalne zasady utrzymania dróg krajowych w kontekście suszy, mające na celu minimalizację negatywnych skutków dla środowiska. Ważne jest jednak, że zasady te są stosowane tylko w miejscach, gdzie nie stwarzają one zagrożenia dla użytkowników dróg.

GDDKiA przywiązuje również dużą wagę do tematyki zieleni przy istniejących i nowobudowanych drogach. Wszelkie działania w tym obszarze są podejmowane z uwzględnieniem potrzeb ochrony przyrody, zdrowia oraz warunków życia ludzi.

Kosić czy nie kosić? Oto jest pytanie…

Jednym z elementów bieżącego utrzymania dróg krajowych jest prowadzenie regularnego koszenia pasa drogowego. Wpływa to na bezpieczeństwo ruchu i sprawne działanie odwodnienia. Klimat jednak się zmienia. Podobnie jak w poprzednim roku doświadczamy w Polsce długich okresów bez opadów atmosferycznych, co sprzyja suszy. Przeciwdziałając temu niekorzystnemu zjawisku,  GDDKiA już w poprzednim roku ograniczyło powierzchnie koszenia pasów zieleni przy drogach krajowych.

Co do zasady, pełne koszenie całego pasa drogowego przeprowadzane jest jeden raz w roku. Następne koszenie uzależnione jest od panujących warunków atmosferycznych. Terminy i zakresy koszenia uzależnione są od tempa wegetacji roślin oraz określane są pod kątem zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, funkcjonowania infrastruktury drogowej i towarzyszącej oraz minimalizacji zjawiska suszy hydro-geologicznej.

Źródło: GDDKiA Opole

Facebook