sobota, 28 stycznia 2023

ZUS: sytuacja FUS w przyszłości będzie stabilna, ale nadal będzie on deficytowy

banknoty w kieszeni fot. Pixabay.com

W latach 2023–2027 Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) nadal pozostanie deficytowy, co oznacza konieczność dalszego zasilania go m.in. dotacją z budżetu państwa – wynika z najnowszej prognozy ZUS.

Zakład przedstawił najnowszy raport wpływów i wydatków FUS w latach 2023–2027.

Na wysokość deficytu rocznego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w najbliższych latach wpływać będą deficyty generowane w funduszu emerytalnym i chorobowym oraz nadwyżki w funduszu rentowym i wypadkowym. Należy jednak pamiętać, że fundusze te są różnej wielkości i tym samym w różnym stopniu wpływają na wynik całego FUS. Fundusz emerytalny odpowiada za 72 procent, rentowy 17,6 procent, chorobowy 8,7 procent,
a wypadkowy 1,6 procent ogółu wydatków FUS w 2023 roku.
prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS

Zwraca uwagę, że Polska nie jest wyjątkiem, jeśli chodzi o sytuację systemu ubezpieczeń społecznych, bo  większość krajów Unii Europejskiej utrzymuje deficyty systemów w ramach składkowo-podatkowego finansowania tych systemów.

Z prognozy ZUS wynika, że nadal najbardziej deficytowy będzie fundusz emerytalny.

Wchodzimy w czas, kiedy powojenne roczniki wyżu demograficznego osiągają wiek emerytalny i tym samym będą pobierać świadczenia. Deficyt funduszu emerytalnego (od 2,24 proc. PKB w 2023 r. do 2,95 proc. PKB w 2027 r.) wynika również z ogromnych zobowiązań zaciągniętych przez stary system emerytalny, obowiązujący do 1998 roku, których pokolenie pracujące nie jest w stanie sfinansować wyłącznie ze składki na ubezpieczenie emerytalne.
prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS

W raporcie zwrócono uwagę, że w najbliższych latach deficytowy będzie również fundusz chorobowy. Deficyt ten (od 0,25 proc. PKB w 2023 r. do 0,24 proc. PKB w 2027 r.) występuje od 2010 r. i wynika z rozszerzania w ciągu ostatniej dekady uprawnień do zasiłków przy pozostawieniu stopy składki bez zmian. W perspektywie prognozy stopień pokrycia wydatków funduszu chorobowego ze składek wzrośnie z 73 proc. do 74 proc.

W prognozie ZUS zwrócono uwagę, że fundusze rentowy i wypadkowy będą generować nadwyżki roczne.

Dobra sytuacja obu funduszy wynika z tego, że zdrowie Polaków oraz warunki i bezpieczeństwo pracy poprawiają się. Odnotowujemy coraz mniej wypadków w pracy. Nasze społeczeństwo ma o wiele większą wiedzę niż poprzednie pokolenia na temat tego, jak dbać o swoje zdrowie. Do tego dochodzi postęp szeroko pojętej medycyny.
podkreśla profesor

Przypomina, że obecnie sytuacja FUS jest historycznie bardzo dobra. W ubiegłym roku ZUS pokrył składkami wydatki prawie 81,6 proc. i oddał znaczną część dotacji z budżetu państwa. Natomiast po pierwszym półroczu tego roku my pokrył składkami wydatki na poziomie 84,6 proc. Stopień pokrycia wydatków FUS ze składek wyniósł w drugim kwartale tego roku 86,8 proc. i to jest najlepszy wynik w historii.

Prezes ZUS przypomina, że ZUS opracował także prognozę długoterminową dla FUS do 2080 roku.

Ujawnia ona znaczną odporność systemu emerytalnego na finansowe skutki zmian demograficznych. Pozwala rozprawić się z wciąż pokutującym jeszcze w dyskursie potocznym mitem przyszłego „bankructwa” systemu emerytalnego.
mówi prof. Uścińska

Potwierdzeniem stabilnej sytuacji finansowej i wypłacalności systemu emerytalnego w długim okresie są raporty niezależnych organizacji, takich jak Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) czy Komisja Europejska.

OECD podaje („Pensions at a Glance 2021”), że udział publicznych wydatków emerytalno-rentowych w PKB Polski w 2019 r. wyniósł 10,6 proc., a w 2060 r. ma wynieść 10,8 proc., czyli mniej więcej tyle samo. W innych państwach obciążenie wydatkami emerytalnymi ma w przyszłości znacznie wzrosnąć, np. w Belgii o 25 proc., zaś w Czechach, Irlandii, Nowej Zelandii, na Słowacji, w Słowenii i na Węgrzech o 50–70 proc., co oznacza kilka pp. PKB.

Źródło: ZUS Opole/ Sebastian Szczurek, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa opolskiego

Facebook