piątek, 2 grudnia 2022

ZUS przypomina o pieniądzach dla przedsiębiorców w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze

Odra fot. ŁK

Lex Odra działa do końca tego roku. ZUS przypomina o dofinansowaniu dla płatników z określonych branż, których przychody spadły o co najmniej 50 procent w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze.

Poszkodowani mogą wystąpić o jednorazowe świadczenie pieniężne, a jego wysokość to 3010 zł „na rękę” za każdego ubezpieczonego. Wnioski o symbolu ZUS RJS można składać wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Do tej pory, w skali kraju ZUS wypłacił z tego programu 307 tys. zł.

Zainteresowani pomocą przedsiębiorcy muszą pamiętać, że ZUS będzie rozpatrywał wyłącznie te wnioski, które zostaną przesłane do końca grudnia 2022 r. Adresatami wsparcia mogą być firmy i pracodawcy operujący na terenach przez które przepływa Odra, a więc z 5 województw tj. śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Na Opolszczyźnie po tę opcję mogą sięgnąć płatnicy z powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, opolskiego, miasta Opola oraz powiatu brzeskiego.

Wsparcie jest przewidziane dla przedsiębiorców prowadzących nad Odrą działalność między innymi w zakresie turystyki, noclegu, gastronomii, rybołówstwa, kultury, rozrywki, sportu i rekreacji.

Podstawowe warunki do spełnienia, by sięgnąć po rekompensatę finansową to prowadzenie działalności na określony dzień (1 lipca 2022 r.), termin zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (do 31 lipca 2022 r.), data obowiązku opłacania składek (nie późniejsza niż 1 lipca 2022 r.) oraz zgłoszenie co najmniej jednej osoby do ubezpieczeń (i utrzymanie tego ubezpieczenia).

Aby uzyskać pomoc, konieczne będzie przede wszystkim wykazanie niższego przychodu w sierpniu 2022 r. o co najmniej 50 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w lipcu 2022 r., czerwcu 2022 r. albo sierpniu 2021 r.

Jak podkreśla ZUS, jednorazowe świadczenie pieniężne w ramach lex Odra nie jest opodatkowane, nie podlega także potrąceniom i egzekucji. Świadczenie będzie stanowiło tzw. pomoc de minimis.

Informacja o wypłaconej kwocie jednorazowego świadczenia, zestawienie ubezpieczonych, którzy zostali uwzględnieni przy ustalaniu kwoty świadczenia oraz zaświadczenie o wysokości udzielonej pomocy publicznej będą zamieszczane na PUE ZUS.

Źródło: ZUS Opole/ Sebastian Szczurek, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa opolskiego

Facebook