wtorek, 23 lipca 2024

Dziś dzień bibliotekarza oraz Czerwonego Krzyża

 fot. instytutksiazki.pl

Dziś (08.05.) obchodzony jest ogólnopolski dzień bibliotekarza i bibliotek, który został zainicjowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W tym samym dniu swoje święto obchodzi akcja humanitarna – „Czerwony Krzyż”, powołana przede wszystkim do niesienia pomocy w wielu obszarach życia.

W 1971 roku, w Londynie, powstało międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego, które zrzesza bibliotekarzy szkolnych, nauczycieli, wydawców oraz wszystkie te osoby, które mają bezpośredni lub pośredni kontakt z bibliotekami. Corocznie w ramach obchodów dnia bibliotekarza są organizowane konferencje mające na celu przede wszystkim propagowanie czytelnictwa oraz zaznajamianie młodych pokoleń z aspektami bibliotekarstwa. W Polsce działa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, które obecnie zrzesza ponad 7,5 tysiąca osób związanych przede wszystkim poprzez pracę w bibliotekach zarówno tych publicznych, jak i akademickich, naukowych, specjalnych, szkolnych i pedagogicznych.

W obecnych czasach gdzie przoduje Internet, biblioteka już nie kojarzy się tylko i wyłącznie z budynkiem, w którym znajdują się zbiory książek. Biblioteki dzisiaj oferują zaplecze komputerowe oraz zasoby elektroniczne. Coraz częściej w bibliotekach organizowane są wszelkiej maści zajęcia, które mają na celu propagowanie czytelnictwa, ale także poszerzanie wiedzy, zarówno naukowo-popularnej jak i dotyczącej danego okresu, lub przybliżające życiorysy autorów wybitnych dzieł. Coraz więcej bibliotek wychodzi poza budynki i oferuje swoje zasoby w Internecie. Przykładem takiego portalu jest „Polona”, która udostępnia w sieci bogate zbiory Biblioteki Narodowej i innych instytucji kultury. Ustanowienie dnia bibliotekarza, to celowe działanie Stowarzyszenia na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, integracji środowiska bibliotekarzy oraz dbania o prestiż zawodowy i pozytywny wizerunek zarówno bibliotek, jak i pracowników, ponieważ w dobie XXI wieku, biblioteka to już nie jest archaiczny budynek ze starymi książkami, gdzie niejednokrotnie brakowało jakiejś pozycji książkowej, lub należało skorzystać z niej tylko na miejscu. Dziś biblioteka to miejsce kulturotwórcze. W wielu mniejszych miejscowościach biblioteka to punkt, wokół którego toczy się życie kulturalne poprzez różnego rodzaju wystawy, zajęcia dla dzieci i młodzieży, konkursy, wieczory poetyckie, konferencje naukowe, odczyty, wykłady, czy spotkania z autorami.

fot. facebook.com/PCK

8 maja to również święto międzynarodowej organizacji humanitarnej jaką jest Czerwony Krzyż. W rocznicę urodzin założyciela Czerwonego Krzyża, Henri’ego Dunanta, obchodzimy Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Jest to dzień, w którym cały świat zwraca uwagę na odwagę i poświęcenie wszystkich wolontariuszy i pracowników Czerwonego Krzyża, którzy każdego dnia niosą pomoc potrzebującym, biednym, pokrzywdzonym przez los oraz wszystkim tym, którzy z wielu powodów cierpią.

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca to globalna i niezależna sieć ponad 14 milionów wolontariuszy i 450 000 pracowników. Jest obecny w ponad 192 krajach. Wolontariusze i pracownicy pomagają ponad 160 milionom osób w potrzebie na całym świecie. Poprzez siłę humanitaryzmu ratują życie i łagodzą cierpienie. Wolontariusze i pracownicy Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca nigdy nie pozostawiają nikogo bez pomocy. Nie ma znaczenia, czy ktoś został dotknięty klęską żywiołową, czy katastrofą spowodowaną przez człowieka, czy też podczas konfliktu zbrojnego. Organizacja pomaga także rozwijać talenty, spełnia marzenia dzieci, pomaga chorym i kalekim podnosić standard życia, a także realizuje misje związane z twardymi projektami – m.in. poprzez budowanie szpitali, hospicjów, dróg dojazdowych, centów uchodźczych, tymczasowych miasteczek, itp.

W Polsce organizacja powstała po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku jako Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. 18 stycznia 1919, z inicjatywy Stowarzyszenia Samarytanin Polski, zwołano naradę wszystkich istniejących na ziemiach polskich organizacji kierujących się w działaniu czerwonokrzyskimi ideałami. Organizacje te podczas narady odbywającej się pod patronatem Heleny Paderewskiej utworzyły Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Pierwszym prezesem organizacji został Paweł Sapieha. W 1927 roku Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża zmieniło nazwę na Polski Czerwony Krzyż, który działa nieprzerwanie już ponad 100 lat.

Obecnie Czerwony Krzyż, to organizacja działająca w 18 obszarach życia ludzkiego, która przeciera szlaki tam, gdzie inni nie mają odwagi lub szansy na powodzenie. Darzona jest społecznym zaufaniem i potrafi błyskawicznie i efektywnie odpowiadać na najpilniejsze potrzeby społeczne.

Ciekaowstka:

Henry Dunant (1828-1910), kupiec szwajcarski z Genewy, pierwszy laureat pokojowej Nagrody Nobla (1901).

Autor: PK

Facebook