niedziela, 23 czerwca 2024

Dzisiaj (20.02) podczas meczu ruszy akcja #PRZEmocni – kampania na rzecz upowszechniania wiedzy nt. pieczy zastępczej

 fot. Uni Opole/FB

Według danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu z roku na rok rośnie ilość dzieci, które potrzebują opieki, rodzinnego ciepła, stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa, którego nie są w stanie lub nie mogą zapewnić im biologiczni rodzice. 

Piecza zastępcza to stworzenie rodzinnych warunków dzieciom, które znalazły się w ciężkiej sytuacji, m.in. takiej kiedy rodzice ulegli wypadkowi lub z innych względów nie mogą lub nie są w stanie sprawować władzy rodzicielskiej. Rodzic zastępczy to niejednokrotnie jedyne wyjście z trudnej dla dziecka sytuacji, możliwość znalezienia troskliwego domu i wsparcia. Zostać rodzicem zastępczym i odmienić los dzieci może każdy!

Studenci Dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Opolskiego, klub sportowy UNI Opole SA oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu organizują akcję #PRZEmocni, będącą kampanią społeczną skierowaną do mieszkańców Opola i Opolszczyzny, której celem jest wsparcie rodzin zastępczych i upowszechnienie wiedzy na temat znaczenia pieczy zastępczej i bycia rodzicem zastępczym.

Otwarcie kampanii odbędzie się w poniedziałek 20 lutego 2023 roku podczas meczu siatkarek UNI Opole z MKS Kalisz, o godz. 17:30 w Stegu Arenie w Opolu. Do wspólnego przedsięwzięcia zostali zaproszeni podopieczni pieczy zastępczej, ich opiekunowie oraz zawodniczki i trenerzy klubu UNI Opole, którzy wspólnie przygotowali spot promujący ideę opieki zastępczej.

Wydarzenie będzie startem kampanii umożliwiającej pogłębienie wiedzy i nawiązanie współpracy z MOPR Opole w zakresie możliwości sprawowania opieki zastępczej nad potrzebującymi jej dziećmi.

Dostępni w miejscu wydarzenia pracownicy MOPR, przy specjalnie przygotowanym stanowisku będą udzielać informacji na temat pieczy zastępczej. Kibice otrzymają specjalnie przygotowane naklejki z logo, którego symbolika odwołuje się ważnej roli rodziców zastępczych dla dzieci, których biologiczni rodzice nie mogą lub nie są w stanie sprawować opieki rodzicielskiej.

Źródło: Informacja prasowa Uniwersytetu Opolskiego

Facebook