niedziela, 3 grudnia 2023

Jakie są perspektywy odbudowy Ukrainy?

 Źródło: Układ Sił

W pierwszych dniach lipca w szwajcarskim Lugano odbyła się konferencja poświęcona kwestii powojennej odbudowy Ukrainy. Ukraine Recovery Conference (URC 2022) to efekt przekształcenia wcześniejszego formatu rozmów na temat przyszłości rozwoju tego kraju, który koncentrował się na reformach wewnętrznych.

Po rosyjskiej inwazji priorytetem stało się wyzwanie odbudowy zniszczeń dokonanych przez agresorów. Zachodni partnerzy Kijowa nie zrezygnowali jednak z kwestii nakreślenia planu w aspekcie niezbędnych reform wewnętrznych w obszarze wymiaru sprawiedliwości czy sektora finansów publicznych. Znajduje to swoje odbicie w przyjętych podczas konferencji zasad przewodnich procesu odbudowy Ukrainy (tzw. „Zasady z Lugano”).

W konferencji w Lugano udział wzięło około 1000 delegatów z ponad 40 państw, w tym przedstawiciele około 20 organizacji międzynarodowych. Obecna tam szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen stwierdziła, że Unia Europejska ustanowi centralną platformę do koordynowania wysiłków na rzecz odbudowy. Zadaniem tego nowego formatu będzie zbieranie informacji o potrzebach inwestycyjnych Ukrainy oraz zarządzanie przepływami strumieni funduszy międzynarodowych, tak by faktycznie zostały one spożytkowane we właściwym celu.

Platforma ta ma łączyć państwowe instytucje rozwojowe, kapitał prywatny, społeczeństwo obywatelskie, a także podmioty międzynarodowe, takie jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju czy Europejski Bank Inwestycyjny. Przedstawiciele tej ostatniej instytucji podczas spotkania w Lugano zaproponowali strukturę finansowania odbudowy Ukrainy, podobną do tej, którą powołała do życia UE w celu walki z gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19.

„Od początku wojny Unia Europejska zmobilizowała około 6,2 mld euro (6,48 mld dolarów) wsparcia finansowego – powiedziała von der Leyen. – I (…) pojawią się kolejne. Zaangażujemy się znacząco w średnio- i długoterminową odbudowę”.

Premier Ukrainy Denys Szmyhal stwierdził, że na tę chwilę koszt odbudowy kraju po inwazji Rosji może sięgnąć kwoty 750 miliardów dolarów.

„Uważamy, że kluczowym źródłem odbudowy powinny być skonfiskowane aktywa finansowe Rosji i rosyjskich oligarchów, które zostały ulokowane w zachodnich bankach” – dodał Szymhal. W jego opinii wynoszą one między 300 a 500 miliardów dolarów.

Polska już teraz zapowiada aktywne włączenie się w proces odbudowy Ukrainy. Będzie to jeden z kluczowych obszarów współpracy polsko-ukraińskiej, który w dużym stopniu wpłynie na przyszły kształt relacji między naszymi krajami.

Pełny artykuł dostępny jest na stronie Układu Sił: Perspektywy odbudowy Ukrainy.

Autor: Marek Stefan – Układ Sił

Artykuł powstał dzięki współpracy z Układem Sił, magazynem z zakresu geopolityki, stosunków międzynarodowych, historii, bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, wojny informacyjnej i tematyki pokrewnej.

Facebook