wtorek, 23 lipca 2024

Kolej odnotowała rekordowy wynik za 2022 rok

 fot. pixabay.com

Polskie Koleje Państwowe odnotowały najlepszy wynik w przewozie pasażerów za 2022 rok w historii XXI wieku. Z raportu wynika, że w całym 2022 r. z usług wszystkich kolejowych przewoźników pasażerskich w Polsce, skorzystało ponad 342 mln osób. Jak podał Urząd Transportu Kolejowego w raporcie pn. „Kolej w 2022 r. na tle czterech ostatnich lat w transporcie pasażerskim i towarowym”, jest to najlepszy wynik od 2000 roku. Równie dobre wskaźniki uzyskano w transporcie towarów droga kolejową. 

Rekordowe wyniki wszystkich polskich przewoźników kolejowych w 2022 r. to rezultat konsekwentnie realizowanej polityki transportowej, która w głównej mierze skupia się na inwestycjach w obszarze linii kolejowych, ich modernizacji i powiększania taboru wraz z jego unowocześnianiem. Dodatkowo, co wskazały badania, swoją cegiełkę dokłada mobilność i rozwiązania IT. Związane jest to przede wszystkim z nowymi kanałami zakupu biletów, większą transparentnością ich fluktuacji. Ponadto okres po pandemiczny i inflacja, przyczyniły się do popularności tego środka komunikacji w sytuacjach kryzysowych, oraz podróżach na dalekich trasach.

Kolej statystyka za 2022 rok
infografika: Ministerstwo Infrastruktury

W 2022 r. z usług kolei skorzystało ponad 342,2 mln pasażerów. W porównaniu z 2021 r. to wynik wyższy o 97,2 mln (+39,6%). Wartość pracy przewozowej wyniosła prawie 23,8 mld pasażerokilometrów, co oznacza, że był wyższa o 7,9 mld (+49,6%) w porównaniu z 2021 r. Mniejszy wzrost odnotowano w wartościach pracy eksploatacyjnej, która wyniosła ponad 186 mln pociągokilometrów – o 8 mln więcej (+4,5%) rok do roku. W 2022 r. średnia odległość przejazdu jednego pasażera wyniosła 69,4 km, co jest wynikiem wyższym o 4,6 km (+7,1%) w porównaniu do 2021 r.

Wyniki przewozowe za 2022 r. osiągnęły wyższe parametry nawet w zestawieniu z 2019 r., czyli z czasem przed pandemią. W liczbie pasażerów o 6,3 mln (+1,9%), pracy przewozowej o 1,7 mld (+7,7%), pracy eksploatacyjnej o 15,1 mln (+8,8%).

statystyka kolei na 2022
infografika: Ministerstwo Infrastruktury

Sukces też odnieśli przewoźnicy towarowi. Rynek cargo z roku na rok się rozwija, a to przekłada się na coraz większe ilości ton przewiezionych po szynach w ujęciu rok do roku. Ubiegły rok w towarowych przewozach kolejowych zakończył się wynikiem 248,6 mln ton, a to oznacza wzrost o 5 mln ton w porównaniu do 2021 r. – najwięcej od 2018 r. W porównaniu z 2021 r. przewieziona masa wzrosła o 2,1%. Praca przewozowa wyniosła 62,5 mld tonokilometrów, co przełożyło się na wzrost o 11,7% rok do roku. Był to jednocześnie najwyższy wynik w historii zbierania danych o tym parametrze.  Średnia odległość przewozu była najwyższa z do tej pory raportowanych i wyniosła 251 km, o 22 km więcej niż w 2021 r.

Miniony rok charakteryzował się wyższymi parametrami nie tylko od lat 2020-2021, w czasie których borykano się z pandemią, ale również od 2019 r., który był ostatnim tak stabilnym rynkowo okresem. Masa przewożonych towarów w porównaniu z 2019 r. była wyższa o 12,2 mln ton (5,2%), praca przewozowa o 6,6 mld tonokilometrów (11,8%), a praca eksploatacyjna o 4,9 mln pociagokilometrów (5,9%). Na te parametry mają czynniki wewnętrzne oraz zewnętrze. Do zewnętrznych, należy zaliczyć przede wszystkim położenie geograficzne Polski, które nie jest tu bez znaczenia. Polska bowiem leży na przecięciu głównych szlaków transportowych. Ponadto kolej jest pod względem przewozu towarów zarówno tańszym rozwiązaniem jak i ekologicznym środkiem transportu.

oprac. PK

źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Urząd Transportu Kolejowego

Facebook