niedziela, 3 grudnia 2023

Placówki dyplomatyczne w Opolu. Które Państwa mają swoje siedziby w Opolu i gdzie się znajdują?

konsulaty fot. ŁK

Obecnie na terenie naszego miasta działają 4 placówki dyplomatyczne. 1 to konsulat, a 3 pozostałe to konsulaty honorowe.

Ostatnim nowootwartym konsulatem honorowym jest Konsulat Republiki Czeskiej. Mieści się on przy ulicy ul. Ozimskiej 184. Konsulem honorowym został dr Artur Żurakowski. Więcej o tym wydarzeniu pisaliśmy tutaj.

konsulat
Siedziba Konsulatu Honorowego Republiki Czeskiej w Opolu - ul. Ozimska 184, fot. ŁK
Czechy
fot. ŁK

Nie jest to jednak pierwsza czeska placówka dyplomatyczna w Opolu. W latach 1920-1921 działał Konsulat Generalny Czechosłowacji. Miał on siedzibę przy ulicy Piastowskiej 22.

Konsulat_Czechoslowacji
Siedziba konsulatu Czechosłowacji w latach 1920-1921, ul. Piastowska 22, fot. PK
konsulat
fot. PK

Konsulat Honorowy Republiki Chorwacji otwarto 7 kwietnia 2014. Siedziba konsula mieści się przy Opolskiej Izbie Gospodarczej przy ul. Krakowskiej 39. Honorowym Konsulem jest Andrzej Żylak. Konsulat działa na terenie województw opolskiego i dolnośląskiego.

Chorwacja
Siedziba Konsulatu Honorowego Republiki Chorwacji - ul. Krakowska 39, fot. ŁK
Chorwacja
fot. ŁK

W 2017 roku został otwarty Honorowy Konsulat Ukrainy w Opolu. Była to 2 tego typu placówka dyplomatyczna w Polsce. Ma on swoją siedzibę przy ul. Krakowskiej 9. Funkcję honorowego Konsula Ukrainy w Opolu piastuje Irena Pordzik.

Ukraina, konsulat
Siedziba Konsulatu Honorowego Ukrainy - ul. Krakowska 9, fot. ŁK
Ukraina_konsulat
fot. ŁK

Jedyną placówką dyplomatyczną w randze konsulatu jest Konsulat Republiki Federalnej Niemiec z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Opolu. Swoim zasięgiem obejmuje województwo opolskie i śląskie. Powstanie konsulatu w Opolu zostało uzgodnione na spotkaniu w Krzyżowej przez kanclerza Helmuta Kohla i premiera Tadeusza Mazowieckiego. Dzięki temu Polska mogła otworzyć konsulat w Monachium. Aktualnie Konsulem jest Pani Birgit Fisel-Rösle.

konsulat, RFN, NIemcy
Siedziba Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec - ul. Strzelców Bytomskich 11, fot. ŁK

Autor: JZ

Facebook